Kollektivtrafiken i Örebro län får 43 miljoner i ersättning på grund av covid-19

By on 13 december, 2021
Foto: Johner

I somras beslutade regeringen om ett tillfälligt, riktat stöd på tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, för minskade biljettintäkter på grund av corona. Trafikverket har admnistrerat ansökningarna från kollektivtrafikmyndigheterna.

Syftet med ersättningen är att säkra transportsystemets tillgänglighet i coronatider.

Det är Trafikverket som hanterar kollektivtrafikmyndigheternas ansökningar om stöd och beslutar om vem som får ersättning och hur mycket, utifrån uppställda kriterier. Trafikverkets beslut kan inte överklagas. Det är regeringen som har beslutat om omfattningen på stödet, det vill säga tre miljarder kronor för 2021.

Sökande Beslutat belopp
Region Gotland 1 774 632
Region Östergötland 66 108 520
Region Sörmland 19 878 010
Västra Götalandsregionen  470 201 292
Region Stockholm  1 318 487 302
Jönköpings Länstrafik  47 072 714
Skånetrafiken  481 312 033
Region Halland  86 778 614
Region Kalmar  35 623 913
Region Gävleborg  44 528 681
Region Uppsala  164 503 437
Region Västmanland  31 307 295
Region Västernorrland  27 493 650
Region Örebro  43 160 764
Region Dalarna  42 401 632
Region Norrbotten  28 006 846
Region Kronoberg  50 843 426
Region Blekinge  20 627 741
Region Västerbotten  50 097 732
Region Värmland  25 481 000
Region Jämtland  18 310 766

Nytt för 2021 är att ansökningarna avser en period om 6 månader, jämfört med 4 månader för 2020. På samma sätt som under 2020, utgår ersättningen från minskade biljettintäkter jämfört med motsvarande period 2019. För att säkra att stödet bidrar till minskad trängsel i kollektivtrafiken, kommer ersättningen under 2021 justeras utifrån hur utbudet av kollektivtrafik har upprätthållits.

–Syftet med ersättningen är att säkra transportsystemets tillgänglighet i coronatider, säger Jonas Bergström, nationell planerare på Trafikverket. Vi behöver se till att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta i tillräcklig omfattning för att undvika trängsel och på så sätt undvika ökad smittspridning.

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har ansökt om stöd om totalt 4,8 miljarder kronor i år. Beloppet överstiger de medel om 3 miljarder kronor som regeringen har beslutat i stöd till kollektivtrafiken 2021. Enligt förordning (2021:202) ska Trafikverket därför sätta ned ersättningen med samma procentsats för samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ersättning. Det innebär en procentuell neddragning på cirka 36 procent av vad respektive myndighet har sökt.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Trafikverket

You must be logged in to post a comment Login