Kolmården i Nepal för att skydda röda pandor

Av på 30 december, 2018

Under november och december har Jennie Westander, zoolog på Kolmården befunnit sig i Nepal för att delta i arbetet med att skydda de vilda röda pandorna och få en större inblick i organisationen Red Panda Networks bevarandearbete.

Den röda pandan är starkt hotad och Kolmården arbetar med att rädda arten genom att djurparkens pandor ingår i ett internationellt bevarandeprogram. Man stöttar också Red Panda Network. Organisationen arbetar för att skydda de röda pandorna i Nepal. Jennie Westander, zoolog på Kolmården och adj. lektor vid Linköpings Universitet har under november och december varit på plats i Nepal och följt arbetet på nära håll. Jennie har bland annat deltagit i de patrulleringar som skett i bambuskogarna.

– Kolmården har under många år stöttat Red Panda Network men precis som i alla samarbeten är det ovärderligt med personlig kontakt vilket var orsaken till att jag valde att åka till Nepal och uppleva arbetet på plats. Besöket innebar en unik inblick i arbetet med att skydda den här fantastiska arten och det har vi stor nytta av i vårt fortsatta arbete med att inspirera barn och vuxna till ett livslångt engagemang för djur och natur. Dessutom gav besöket nya insikter, nya idéer och nya samverkansmöjligheter, berättar Jennie Westander.

Man vet inte säkert hur många röda pandor som finns kvar i det vilda, men enligt Red Panda Network kan det röra sig om så få som 2500 individer. Det stora hotet mot de röda pandorna är att bambuskogarna som pandorna lever i skövlas. Tjuvjakt och att pandor säljs som husdjur är också ett hot. Red Panda Network arbetar förutom med patrullering av bambuskogarna även med att ge lokalbefolkningen resurser och kraft att själva arbeta för att bevara och ta hand djur- och naturlivet i området.

– I dagsläget vet ingen inte riktigt hur många röda pandor som finns kvar då de lever på så otillgängliga platser men med Red Panda Networks insatser får arten större möjlighet att kunna leva vidare. Mitt besök i Nepal blev lite av en kvalitetssäkring för oss och ett startskott för vårt fördjupade engagemang för de röda pandorna. Vi ser verkligen fram emot att få inspirera många fler till att vilja vara med och hjälpa de röda pandorna genom att bidra till Red Panda Networks arbete, fortsätter Jennie.

Kolmårdens engagemang för de röda pandorna kommer att intensifieras under 2019 och man kommer bland annat att stödja Red Panda Network så att de kan anställa fler parkvakter i områdena där pandorna lever. Jennies besök i Nepal finansierades av Kolmårdens djurpark.

Under en patrullering upptäcker man flera unga röda pandor, som här uppe i ett träd. Det visar på att flera föryngringar skett i de områden som Red Panda Network arbetar i och att arbetet är framgångsrikt. Foto: Jennie Westander

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in