Kombinationsverksamhet viktig del av jordbruket

Av på 25 juni, 2021

Under 2020 ägnade sig ungefär 42 procent av de svenska jordbruksföretagen åt någon form av kombinationsverksamhet. För 26 procent av dessa företag utgjordes mer än hälften av omsättningen av kombinationsverksamhet.

Den vanligaste formen av kombinationsverksamhet 2020 var arbete på entreprenad, både utom och inom jordbruk. En fjärdedel av samtliga svenska jordbruksföretag bedrev någon form av entreprenadarbete 2020. Entreprenadarbete var dessutom vanligare på de större jordbruksföretagen.

Den näst vanligaste kategorin av kombinationsverksamhet 2020 var ”Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter” som utövades av drygt 8 procent av jordbruksföretagen.

Kombinationsverksamheternas utbredning varierar

Andelen företag som ägnar sig åt kombinationsverksamhet varierar regionalt och mellan olika driftsinriktningar. Geografiskt sett finns störst andel företag med kombinationsverksamhet i Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län, där mellan 48-49 procent av företagen ägnar sig åt någon form av kombinationsverksamhet.

Sett till driftsinriktning ägnade sig växtodlande företag åt kombinationsverksamhet i högre grad än företag som var inriktade på husdjursskötsel. Företag inom driftsinriktningen Småbruk ägnade sig åt kombinationsverksamhet i mindre utsträckning än företag inom andra driftsinriktningar 2020.

Strukturundersökningen ger underlag till många beslut

Uppgifterna om jordbruksföretagens kombinationsverksamheter är resultat från den Strukturundersökning som genomfördes under 2020. Strukturundersökningen genomförs var tredje eller fjärde år, inte bara i Sverige utan var tionde år även i resten av världen utifrån en överenskommelse i FAO, FN:s organ för jordbruksfrågor.

Datum för de olika publiceringarna finns i publiceringsplanen.

Behovet av statistiskt underlag inom jordbruksområdet är stort. Ur ett internationellt perspektiv handlar det om världens livsmedelsförsörjning, ur ett EU-perspektiv handlar det dessutom om att ha underlag för att bedöma den jordbrukspolitik som förs och ur ett nationellt perspektiv handlar det om hur jordbruket förändras, jordbrukets roll för landsbygden och sysselsättningen.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in