Kommunal varslar om strejk för privatanställda välfärdsarbetare

Av på 6 januari, 2021

Förhandlingarna mellan Kommunal och Almega Vårdföretagarna har strandat. Nu varslar Kommunal om konflikt för anställda inom privat vård och omsorg, samt äldreomsorg med start den 15 januari. På avtalsområdet arbetar cirka 55 000 välfärdsarbetare.

Förbundsordförande
Om parterna inte kommer överens innan den 15 januari läggs en nyanställnings-, mer- och övertidsblockad på privata vård- och omsorgsföretag i hela landet. Berörda grupper är bland annat undersköterskor, vårdbiträden, kockar och måltidspersonal. Som ett andra steg läggs arbetet ned på ett stort antal äldreboenden och vårdcentraler på berörda företag. Det gäller runt om i hela Sverige från den 22 januari.

– Sedan Corona svepte in över Sverige har insikten om att det är helt nödvändigt att höja statusen och attraktionskraften i omsorgsyrkena nått de allra flesta. Senast konstaterade Coronakommissionens delrapport om äldreomsorgen att det är personalens kompetens och villkor som avgör kvalitén i verksamheten. Att Vårdföretagarna trots detta tvingar ut Kommunal i strejk för att slippa betala sina anställda för ett avtal likvärdigt det som finns på den offentliga sidan är oerhört provocerande, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

– En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Men det är omöjligt för oss att acceptera ett avtal där medlemmarna i Kommunal skulle gå med på villkorsförsämringar för en särskild lönesatsning på yrkesutbildade, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

Kommunals utgångspunkt är att ett avtal med Vårdföretagarna ska vara lika mycket värt som det vi har med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt de kooperativa och ideella arbetsgivarna. Varken mer eller mindre. I nuläget säger Almega Vårdföretagarna att den särskilda satsning på yrkesutbildade som Kommunal kräver ska betalas med försämrade villkor.

– Under avtalsrörelsen har Kommunal förhandlat fram nya kollektivavtal och enats inom normeringen och utan konflikt med samtliga motparter. Jag kan bara beklaga att arbetsgivarna som representerar privata vårdföretag uppenbarligen anser att just deras verksamhet inte har råd att erbjuda anständiga löner och villkor. De privata vårdföretagarna borde, precis som alla andra arbetsgivare i branschen, förstå att det ligger i deras eget intresse att förbättra villkoren för att kunna höja kvalitén i verksamheterna, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kommunal

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in