Kommunbyråkrater i Mälardalen och Örebro vågar inte

By on 20 september, 2022
Arkivbild

Många av Akavias medlemmar inom offentlig sektor är stolta över sitt arbete, men 53 procent av medlemmarna som är anställda på kommuner och regioner i Mälardalen och Örebro är inte trygga med att påtala oegentligheter till media.

Det visar en undersökning genomförd av Akavia.

– Det är oroväckande, säger Anna Nitzelius, sakkunnig i rätts- och förvaltningspolitik på Akavia.

Möjligheten att kunna påtala oegentligheter är en viktig beståndsdel i en väl fungerande demokrati. Att vår undersökning visar att så många som 53 procent av de kommunanställda medlemmarna i Mälardalen och Örebro inte känner sig trygga att påtala oegentligheter till media är oroväckande. Det är viktigt att alla medarbetare förstår vad som är missförhållande enligt lagen och när man har skydd till exempel enligt visselblåsarlagen, säger Anna Nitzelius, sakkunnig i rätts- och förvaltningspolitik på Akavia.

Undersökningen visar att många byråkrater, det vill säga medlemmar som arbetar i medborgarnas tjänst i staten, i kommuner och i regioner, har valt att arbeta i offentlig sektor för att de vill bidra till samhällsnyttan. En stor del av medlemmarna är stolta över att arbeta i offentlig sektor och de känner ett ansvar för att värna de grundläggande demokratiska principerna i sitt arbete.

13 procent av medlemmarna anställda på kommuner och regioner i Mälardalen och Örebro känner att de har ett ansvar, men har svårt att leva upp till det. Som skäl till detta anges bland annat otydlig ansvarsfördelning och tidsbrist. Några anger också rädsla för repressalier samt otydlig gränsdragning mellan politiker och tjänstemän. Medlemmar inom kommun och region har i högre grad angivit att det är otydlig gränsdragning mellan politiker och tjänstemän, jämfört med statligt anställda tjänstemän.

– Att våra medlemmar känner att de har ett ansvar men har svårt att leva upp till det är en fråga som måste tas på allvar och åtgärdas på arbetsplatserna. Ytterst är det en fråga om att värna vår demokrati och våra medlemmar måste ges rätt förutsättningar för att bidra i detta, säger Anna Nitzelius.

Fakta:

  • 52 procent av samtliga medlemmarna som omfattades av enkäten anser sig inte trygga att påtala oegentligheter till media. Mest bekväma känner sig medlemmarna att påtala oegentligheter till sin chef, kollegor och andra utanför organisationen.
    .
  • Sex procent av samtliga medlemmar i undersökningen anger att de känner att de har ett ansvar, men har svårt att leva upp till det.
    .
  • Undersökningen omfattar 3 809 gjorda intervjuer under perioden 29 november till 3 december 2021 och är genomförd som en webbundersökning. Målgruppen är medlemmar anställda inom stat, kommun och region. Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval blev svarsfrekvensen 40 procent. Resultaten är vägt på kön, ålder, sektor och profession.

Politik | Örebro
Örebronyheter

Källa Akavia
Läs hela rapporten här – akavia.se/siteassets/01-gemensamt/trycksaker-och-broschyrer/det-varas-for-byrakraten.pdf

You must be logged in to post a comment Login