Kommunen stöttar företagare genom fortbildning

By on 7 september, 2020

Utifrån Kommunstyrelsens beslut i maj om att 40 miljoner kronor ska gå till tillväxt- och arbetsmarknadsåtgärder i och med rådande pandemi, genomförs flera åtgärder för att stötta tillväxten för Örebros företagare i flera olika branscher.

Just nu startas en sådan inom handel där kommunen tillsammans med City Örebro satsar på snabba och anpassade utbildningsinsatser och en resurs tillsätts för att möta behov och snabbt utbilda personal i fortsatt utveckling.

Många företagare i Örebro har drabbats ekonomiskt under pågående pandemi. Minskad kundtillströmning, lägre intäkter och nya köpmönster har gjort det svårt att hinna anpassa sig. En del verksamheter har tvingats stänga, men en hel del har också visat på stor förmåga att ställa om snabbt och innovativt.

Nyligen inledde kommunen ett samarbete tillsammans med City Örebro. Där en insats inom tillväxt- och arbetsmarknadspaket innebär att tillsätta en resurs i fem månader för att identifiera företagsbehov och sedan kostnadsfritt fortutbilda personal, inte bara för City Örebros medlemmar, utan också för personal hos andra företagare inom handel i hela kommunen.

– Vi vänder oss i första hand till handel, hotell och restaurangbranschen där tanken är att alla verksamheter i kommunen som har behov skall kunna nyttja utbildningarna. Ett samarbete finns även med Virginska gymnasiet som får möjlighet att nyttja utbildningsmaterialet för yrkesvuxelever som utbildas inom handel och besöksnäring, för att säkerställa att skolans yrkesvuxelever har den kompetensen, säger Linus Jonasson, rektor vid Yrkesutbildnigscenter.

– Det känns väldigt bra att vi som kommun nu krokar arm med företagarorgansiationer och satsar gemensamt framåt för att ställa om, och viktigt att vi ger alla företag inom handel i Örebro samma möjlighet. Jag hoppas detta unika samarbete kan följas av flera näringslivssamarbeten, säger Göran Dahlén, Näringslivsdirektör.

– Vi beslutade i våras att snabbt sätta till resurser i ett arbetsmarknads- och tillväxtpaket för att stötta såväl det lokala näringslivet som de personer som friställts. Jag är glad att vi snabbt är igång med insatser som efterfrågas av företagen, säger Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande.

City Örebro har redan tagit steget och kommer att erbjuda sina medlemmar digitalutbildning i form av videokurser. Kurserna omfattar Tripadvisor, Google My Business, Google Analytics, Google Ads och sökordsoptimering, men man ser nu en möjlighet att bygga på med ytterligare insatser som kan behövas och kunna erbjuda det för personal inom handel i hela kommunen, inte bara för City Örebros medlemmar.

– Den strukturomvandling som var på gång i detaljhandeln har påskyndats av coronapandemin. Genom denna utbildningsinsats kan vi stärka kompetensen hos företagen inom såväl handel som servicenäring, säger Stina Storm, VD på City Örebro.

– Ser vi att behov finns kan vi erbjuda dem ytterligare utbildningar. Just nu håller man på att färdigställa utbildningsmaterialet som beräknar vara klart i mitten av september för att sedan kunna dra igång utbildningarna. Vi vet att behovet av utbildningarna finns och hoppas att så många som möjligt passar på att nyttja dessa tillfällen eller berättar om vilka utmaningar som finns och hur vi kan stötta dom, säger Linus Jonasson.

Företagarna kommer få vidare information i höst om utbildningarna genom City Örebro och olika nätverksorganisationer.

Lokalt | Örebro Kommun
Örebronyheter

Källa Örebro Kommun

You must be logged in to post a comment Login