Kommunexit-gruppen håller möte i Stråssa

By on 20 februari, 2020

Måndag 24 februari kl 18:00 håller Kommunexitgruppen i Ramsberg informationsmöte för alla intresserade i Navet, Stråssa. Kommunstyrelsens ordförande Ewa Leena Johansson kommer och berättar hur Ljusnarsbergs kommun arbetar med sina byalag och föreningar runt om i deras kommun – och svarar på frågor.

Kommunexit-gruppen är en Facebook-grupp som vill att hela eller delar av ”gamla” Ramsbergs kommun ska byta kommun – från Lindesbergs till Ljusnarsbergs kommun – som enligt gruppen ”för en mer passande politik där hela kommunen, byalag och bygdeföreningar inkluderas i en sund, småskalig, kultur- och näringslivsvänlig miljö”.

Så här presenteras Kommunexit-gruppen på sin Facebook-sida:

För ca 50 år sedan gick ”gamla” Ramsbergs kommun in i Lindesbergs kommun och satte då in tillgångar och kontanter i den ”nya” storkommunen. 

Nästintill allt av tillgångar är sålt. I dagsläget finns tre mindre fastigheter/”skogstegar” kvar i Stråssa samt skolan i Ramsberg som i närtid kommer delas och delen där förskolan ligger förblir i det kommunala bolaget framöver. Skolan beräknas säljas under våren 2020. Kommunen (FALAB) äger inga fastigheter i Löa och Kloten.

Den kommunala servicen är idag mycket liten. Ansvaret och intresset att bibehålla och utveckla vår bygd har tagits över av ideella krafter och föreningar runt om i våra byar.

Hela eller delar av ”gamla” Ramsbergs kommun kan relativt enkelt ingå i Ljusnarsbergs kommun, som bevisligen för en mer passande politik där hela kommunen, byalag och bygdeföreningar inkluderas i en sund, småskalig, kultur- och näringslivsvänlig miljö.

Ljusnarsberg har sedan 22 år tillbaks ett eget ”KOMMUNBYGDERÅD” som sammanträder fem gånger per år dit två personer från respektive byalag/bygdeföreningar kallas av kommunledningen. Aktuella frågor, önskemål och problem lyfts här upp och diskuteras/hanteras med efterföljande protokoll.

Kammarkollegiet som vi kommer tillskriva med begäran om ändring av kommungräns LÄGGER STOR VIKT vid vad berörda invånare tycker i frågan och tydliggöra VARFÖR – MEDBORGARVILJAN – GEOGRAFIN.

Ekonomin i respektive kommun kommer studeras och belysas noggrant så att ALLA får bästa möjliga faktagrund för att säga JA eller NEJ till ett kommunbyte. Ljusnarsbergs kommun kommer vara klara med sitt bokslut vecka 6. Lindesbergs kommun kommer vara klara med sitt bokslut vecka 13.

Ramsbergs landskommungräns för sammanslagningen till Lindesbergs kommun.

Länet | Stråssa
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login