Kommunfullmäktige behandlar medborgarförslaget 28 september

Av på 22 september, 2020
Kommunala bostads- och fastighetsbolagens gamla kontor på Banvägen 28 i Lindesberg har stått tomma sedan april 2019.

Medborgarförslaget om att göra om kontorslokalerna på Banvägen 28 i Lindesberg till ett Föreningarnas Hus kommer att väckas på kommunfullmäktiges möte 28 september 2020 som hålls i Lindeskolans aula med början kl 17.

“Under rådande omständigheter med anledning av corona-pandemin är förutsättningarna för att hantera medborgarförslaget förändrade”, meddelar kommunen.

Det som gäller tillsvidare är:

  • Medborgare och media uppmanas att följa kommunfullmäktiges sammanträde via webbradion och inte besöka sammanträdet.
  • Allmänhetens frågestund utgår från kommunfullmäktiges dagordning.
  • Inriktningen är att planerade politiska sammanträden ska genomföras. Detta kan dock snabbt behöva omprövas om situationen förändras.
  • Endast sådana ärenden som är av nödvändig beskaffenhet ska behandlas i såväl kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Medborgarförslaget: 
På uppdrag av sju föreningar och 23 medborgare i Lindesbergs kommun har medborgarförslag inlämnats till Lindesbergs kommun: “Sälj inte den kommunala fastigheten på Banvägen 28 (bilden) utan låt den bli Föreningarnas Hus – en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för alla ideella föreningar som är verksamma i Lindesberg”. 

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in