Kommuninvest emitterar 1,25 miljarder USD i ny benchmark-obligation

By on 8 juni, 2022

Kommuninvest lånade idag upp 1,25 miljarder USD (ca 12,3 miljarder SEK) i en ny benchmark-obligation. Detta var den tredje USD-transaktionen för året.

Intresset för den nya obligationen, som har förfall 2024-07-03, var stort. Orderboken omfattade fler än 75 investerare och bud på över 3,5 miljarder USD. Obligationen prissattes 17 baspunkter över swapräntan och 28,5 baspunkter över motsvarande amerikanska statsobligation. Prissättningen i USD-marknaden fortsätter därmed att ligga på ungefär samma nivå som i SEK-marknaden.

– Vi fortsätter att möta hög efterfrågan i våra USD-transaktioner, med en närvaro från många ledande globala investerare. Detta är positivt och viktigt. Med dessa förutsättningar kan vi i vår tur erbjuda kostnadseffektiva lån för de välfärdsinvesteringar som krävs för att säkra kvalitet och utveckling i kommunsektorn, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Kommuninvest

You must be logged in to post a comment Login