Kommuninvest lånar 1,25 miljarder dollar

Av på 22 november, 2018
Kommuninvests senaste dollaremission övertecknades och fler än 40 investerare deltog

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har lånat upp motsvarande 11 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Orderboken uppgick till över 1,6 miljarder dollar och fler än 40 internationella placerare deltog, främst centralbanker, offentliga institutioner och banker.

Tobias Landström, biträdande chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:
Trots en utmanande marknadssituation kunde vi genomföra en övertecknad emission, där slutlig emissionsstorlek utökades på grund av den goda efterfrågan från våra kärninvesterare. Vi kan inte vara annat än nöjda med att avrunda årets upplåningsaktiviteter på detta sätt.

Efter transaktionen har Kommuninvest genomfört 131 miljarder kronor av 2018 års planerade långfristiga upplåning om 130 miljarder kronor. För mer information om transaktionen, se bifogad Press Points (på engelska).

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 400 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in