Kommuninvest tar in 1 miljard USD i ny obligation

By on 20 maj, 2021

Kommuninvest emitterade nu 1 miljard USD (ca 8,3 miljarder SEK) i en ny obligation. Detta var den tredje emissionen för året under USD-benchmarkprogrammet.

Den nya obligationen, som förfaller 2023-09-15, hade en orderbok på 1,4 miljarder USD och omfattade 31 investerare. Obligationen prissattes 1 baspunkt över swapräntan och 15,5 baspunkter över motsvarande amerikanska statsobligation.

Att agera i USD-marknaden är fortsatt gynnsamt för Kommuninvest. Villkoren är ungefär lika goda som i SEK-marknaden. I bolagets tredje strategiska marknad, EUR, är priserna alltjämt relativt höga.

– Det är glädjande att se att vi gång på gång möts av ett brett intresse i USD-marknaden. Orderboken hade en bra diversifiering både vad gäller investerartyp och geografisk fördelning. Vårt fokus är att säkra så goda finansieringsförutsättningar som möjligt för de omfattande investeringar som kommuner och regioner nu gör i den svenska välfärden, säger Tobias Landström, biträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Med denna transaktion inräknad har Kommuninvest under 2021 lånat upp ca 55 miljarder SEK. Upplåningsprognosen för 2021 ligger på 120–140 miljarder SEK.

Ekonom | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kommuninvest

You must be logged in to post a comment Login