Kommuninvests gröna obligationsprogram får godkänt i extern granskning

Av på 16 augusti, 2021

Kommuninvests Ramverk för Gröna Obligationer går varje år igenom en extern granskning. Syftet är att kontinuerligt verifiera användningen av de medel som erhållits vid emissioner av dessa obligationer. Årets granskningsrapport, från Kommuninvests externrevisor KPMG, finns nu tillgänglig.

Ramverket för Gröna Obligationer ansluter sig till internationella riktlinjer, de s k Green Bond Principles (GBP). Där är rekommendationen att emittenter ska använda sig av återkommande extern granskning för att styrka att de gröna obligationerna uppfyller de centrala GBP-kriterierna.

Kommuninvest är Sveriges största emittent av gröna obligationer. I början av juni genomfördes den 13:e gröna transaktionen. Efter den har Kommuninvest totalt ca 52 miljarder kr utestående i sju gröna obligationer – varav fem i SEK och två i USD.

De gröna obligationerna finansierar utlåning till gröna investeringar i kommunsektorn. I slutet av juni hade Kommuninvest beviljat Gröna lån, för totalt ca 78 miljarder kr, till över 470 investeringsprojekt i fler än 170 kommuner och regioner.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kommuninvest 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in