Kompetens avgörande för att accelerera industrins digitala omställning

By on 14 november, 2021

I en ny rapport av Telia, Ericsson och Arthur D. Little pekar nästan hälften av tillfrågade ledare inom tillverknings-, gruv- och skogsindustrin på att behovet av rätt kompetens och talang är en av de viktigaste förutsättningarna för att accelerera deras digitala omställning. 

I rapporten har flera framgångsfaktorer för en digital omställning identifierats. Två av de viktigaste är att göra omställningen till en strategisk fråga och att sätta människor i centrum för omställningen. Behoven av investeringar i nya digitala tekniker samt en framtidssäkrad digital infrastruktur är också väldigt viktiga. 

– Digital omställning är avgörande för både Sveriges och våra ledande exportföretags konkurrenskraft. De flesta av företagen inom industrin förstår detta och de verkar samtidigt vara på väg att skala upp sin digitala omställning. Trots det återstår utmaningar, och företag har svårt att ta projekt ur pilotstadiet och in i implementeringsfasen. Vår roll på Telia, med partners som Ericsson, är att tillhandahålla en robust och säker digital infrastruktur så att företag kan tillgodogöra sig ny innovativ teknik, säger Magnus Leonhardt, innovationschef i Telia Sveriges företagsaffär.

Nyckelinsikter från rapporten:

  • Tidiga användare (s.k. ”early adopters”) av ny digital teknik kan ha en EBIT-fördel på 46 procent jämfört med andra. Samtidigt kan de förbättra områden som effektivitet, marknadsandel, prisledarskap och kundlojalitet.
  • 3 av 4 av de hundra tillfrågade ledarna inom de tre industrierna uppger att en digital omställning är väldigt viktig för deras företags strategiska agenda.
  • Många företag kämpar för att fullt ut implementera ny digital teknik, och mer än 50 procent av sådana initiativ befinner sig fortfarande i planerings- och pilotstadiet.
  • Tillgång till digital kompetens är både en framgångsfaktor och en utmaning för att kunna skala upp sin digitalisering. 44 procent av de svarande säger att rätt digitala kompetenser är nyckeln till framgångsrik digital omställning av deras företag.
  • 50 procent av de svarande anser att uppkoppling är en begränsande faktor, vilket gör att nästa generations lösningar för just uppkoppling är en avgörande förutsättning för att accelerera implementeringen av ny teknik.

Den digitala klyftan: ledare på större företag anser i högre utsträckning än ledare på mindre bolag att digital omställning är strategiskt viktig. Rapporten visar också att mindre företag oftare befinner sig i tidigare fas av sina digitaliseringsinitiativ än större företag.

Mest populära digitala initiativ i varje industri:

  • Inom tillverkningsindustrin: Automation och prestationsmätning är de vanligaste typerna av digitala lösningar, fler än 60 procent av de svarande uppger att de har implementerat dem eller planerar att göra det. Exempel: automatiserade robotar och sensorer för kvalitetskontroll av system och maskiner.
  • Inom gruvindustrin: Automation och digital drift är de vanligaste typerna av digitala lösningar i industrin. Två av tre företag har implementerat dem eller planerar att göra det. Exempel: automatiserade fordon och fjärrstyrning av maskiner.
  • I skogsindustrin: Digital drift, såsom fjärrstyrning och övervakning av maskiner eller fordon, är de vanligaste typerna av digitala lösningar inom skogsbruket. 70 procent uppger att de har implementerat dem eller planerar att göra det. Exempel: drönare för att övervaka och analysera skogar.

Om rapporten

Rapporten är framtagen i samarbete mellan Telia, Ericsson och Arthur D. Little för att ta pulsen på den digitala omställningen inom tre svenska nyckelindustrier: tillverkning, gruvdrift och skogsbruk. Studien identifierar framgångsfaktorer och lärdomar som kan hjälpa företag att accelerera sin digitalisering. Vi har analyserat befintlig data och forskning, tillfrågat 100 ledare om det aktuella läget för digital omställning i deras företag, samt genomfört djupintervjuer med flera nyckelpersoner hos ledande svenska exportföretag.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Telia

You must be logged in to post a comment Login