Kompetensförsörjningen säkras inför framtidens arbetsmarknad

By on 15 december, 2021
Arkivbild

I ett nytt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden genomför Region Örebro län tillsammans med fyra andra regioner i Östra Mellansverige en satsning för att säkra kompetensförsörjningen i syfte att uppnå en långsiktig och hållbar arbetsmarknad.

Projektet heter #Vägled – Kompetens och det har beviljats 11 230 000 kronor i EU-medel för att under 16 månader fungera som ramverk för olika kompetensutvecklingsinsatser.

– Arbetsmarknaden är i ständig förändring och det är viktigt att vi anpassar oss inför framtidens behov så att vi kan säkra kompetensförsörjningen i länet och i Mellansverige, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Projektet #Vägled – Kompetens kommer att ha tre huvudfokus:

  • ett breddat ansvar för vägledning,
  • ökade kunskaper om arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen samt
  • en förbättrad vägledning för individer med särskilda behov.

Ett av målen med projektet är att studie- och yrkesvägledning blir hela samhällets ansvar och att all personal på skolorna, inte enbart studie- och yrkesvägledare, är centrala nyckelpersoner som kan agera bollplank, inspiratörer och handledare till elever inför deras val till högre studier.

– Kan vi erbjuda all skolpersonal kompetensutveckling kring framtidens arbetsmarknad så kommer vi bland annat att minska antalet felval, säger Laila Berglund, utvecklingsledare inom utbildning och arbetsmarknad på Region Örebro län.

I projektet #Vägled – kompetens ingår totalt 23 kommuner och två folkhögskolor. I Örebro län deltar kommunerna Örebro, Askersund och Kumla samt Sydnärkes Utbildningsförbund.

– Satsningarna inom projektet ligger i linje med de regionala mål vi har satt upp för utbildning och sysselsättning och de kommer att bidra till att Örebro län fortsätter att utvecklas som en hållbart växande region som står stadigt inför framtiden, säger Irén Lejegren.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login