Komtek on the road är tillbaks

By on 28 juni, 2021

I sommar anordnar Komtek kostnadsfria aktiviteter runt om i Örebro för att bidra till ökad fysisk aktivitet och psykisk välmående hos barn och unga.

Komtek, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan, anordnar för sjätte året i rad sommaraktiviteter för barn och unga runt om i Örebro län – Komtek on the road. I år kommer fyra bilar att åka runt till 19 platser. Varje dag hela sommaren kommer Komtek att sprida teknikglädje för barn och unga i Örebro.

Aktiviteterna är kostnadsfria tack vare extra medel från Örebro kommun och statliga bidrag. Syftet är att ge barn och unga upp till 16 år, särskilt de med svår socioekonomisk bakgrund, en meningsfull vardag i en upptäckande och kreativ miljö, när skolan är stängd.

I år görs det även en extra satsning för att besöka fler platser i Örebro, där man ser att behoven av meningsfulla aktiviteter hos barn och unga har extra stor betydelse. Även coronapandemin har drabbat många hushåll med negativa hälsoeffekter, både psykisk och fysiskt. Därför vill man att Komteks aktiviteter skapar glädje men även väcker ett teknikintresse, förhöjt självförtroende och kunskap hos fler i sommar.

Tidigare prisad

Komtek, har med sitt arbete genom åren, mottagit Örebro kommuns jämställdhetspris år 2014 samt Mensapriset under samma år för bidragande att främja intelligens.

Komteks huvudsakliga verksamhet bedrivs under skolterminerna i form av teknikkurser för barn och ungdomar på fritiden. Utöver detta anordnar Komtek även helg- och lovaktiviteter samt fortbildar skollärare inom teknikämnet.

Nöje | Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login