Komvux erbjuder drop-in-vaccinering och kulturtolkar för att nå SFI-eleverna

Av på 6 oktober, 2021

Första vaccinationstillfället var i september. Den 6–8 oktober är Regionens sjuksköterskor tillbaka på Campus Risbergska för att erbjuda drop-in-vaccinering. Även de uppskattade kulturtolkarna är tillbaka för att stötta och förklara på olika språk, för att fler ska vilja vaccinera sig.

Från den 1 oktober återgår den kommunala vuxenutbildningen i Örebro, Komvux, helt till undervisning på plats på Campus Risbergska igen. Som ett steg i en säker återgång erbjuder Komvux, i samarbete med Regionen, alla elever möjlighet att vaccinera sig mot Covid-19 på plats på skolan.

– Vi vet att vaccinationsgraden är relativt låg bland vissa grupper av utrikesfödda, så vi bestämde oss redan i våras för att verkligen satsa på att nå ut med vaccinationsinformation till våra elever på SFI. Vi kontaktade kulturtolkarna från Tolk- och översättarservice för att få deras hjälp att sprida informationen på arabiska, dari, somaliska, persiska/farsi och tigrinja. Även hälsodeklarationen som fylls i vid vaccinationstillfället är översatt till olika språk, säger Veronica Svensson, skolchef för Komvux.

Arbetet för en säker återgång till undervisning på plats startades innan sommaren, bland annat med vaccinationsinformation till alla elever. Elever på SFI, svenska för invandrare, fick dessutom besök i sina klassrum av sjuksköterskor och kulturtolkar som informerade på olika språk och svarade på frågor.

I början av september genomfördes det första vaccinationstillfället. Under dessa dagar besökte kulturtolkarna alla de SFI-grupper som på grund av distansstudier inte fått besök och information innan sommaren. Insatserna resulterade i att 175 elever vaccinerade sig.

– Kulturtolkarnas insatser har varit helt ovärderliga. Utan dem hade vi inte uppnått det resultat vi gjorde. De har dämpat oro och förklarat. De har funnits med hela tiden, pratat med elever i korridoren, informerat i klassrummen och funnits till hands i vaccinationsalen för att tolka mellan sjuksköterskor och elever. Dessutom känner många av våra SFI-elever igen kulturtolkarna från andra sammanhang vilket skapar förtroende och trygghet att kunna ställa sina frågor, säger Veronica Svensson.

Nu är det dags för det andra vaccinationstillfället. Den 6–10 oktober är Regionens sjuksköterskor tillbaka på Campus Risbergska för att erbjuda drop-in-vaccinering, även kulturtolkar och skolans egen personal kommer att hjälpa till precis som vid första vaccinationstillfället.

– Nu när vi har alla elever på plats hoppas vi att ännu fler tar chansen att vaccinera sig, säger Veronica Svensson.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in