Kön styr ekonomlöner

By on 19 augusti, 2019

En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 11,6 procent mindre än en manlig ekonom som är i samma ålder, har samma befattning och arbetar i samma sektor. Det visar en färsk analys från fackförbundet Civilekonomerna.

– Det är helt oacceptabelt att kön styr lön, säger Elin Lemel ombudsman på förbundet.

Löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga ekonomer är fortsatt dramatiska – på kvinnornas bekostnad. Det visar en analys av Civilekonomernas senaste löneenkät bland 11 000 medlemmar. Analysen har tagit hänsyn till att män är överpresenterade på chefsbefattningar, har något högre medelålder och att kvinnor i större utsträckning arbetar i offentlig sektor. Rensat från dessa faktorer återstår oförklarade löneskillnader på närmare 12 procent.

– En civilekonom som är kvinna tjänar i snitt 11.6 procent mindre än en civilekonom som är man i samma ålder, samma befattning och samma sektor, säger Elin Lemel, ombudsman på förbundet och tillägger:

– Utvecklingen går åt fel håll. Fyra år tillbaka i tiden var löneskillnaden 10,7 procent.

Siffrorna visar enligt henne att arbetsgivarna fortfarande inte tar frågan om jämställda löner på tillräckligt stort allvar och att det inte alltid är kompetens och prestation som avgör utgången i löneförhandlingen.

– Även om de flesta arbetsgivare inte medvetet lönediskriminerar blir resultatet olika lön för lika arbete.

En viktig vattendelare när det gäller löneutvecklingen är föräldraledigheten där kvinnorna ofta är hemma längre än männen vilket straffar sig i form av bromsad karriär och sämre löneutveckling. Dessutom slår perioder av deltidsarbete hårt mot pensionen. I kampen för rättvisa löner behöver facken bli bättre på att stötta sina kvinnliga medlemmar och att få dem att använda sig av rådgivning och statistik.

– Vi måste få fler kvinnor att våga ta höjd i löneförhandlingen, vår lönestatistik visar att det finns utrymme för det, säger Elin Lemel.

Fakta:
Analysen baseras på Civilekonomernas löneenkät där 11 000 medlemmar svarat. Siffrorna som redovisas återger så kallade oförklarade löneskillnader. Det är de löneskillnader som återstår mellan kvinnor och män som vi med tillgänglig statistik inte kan förklara efter hänsynstagandet till förklarande variabler såsom ålder, befattning och sektor.

Sämre lön än manliga kollegan? Elin tipsar!
1. Inför löneförhandlingen – förbered väl underbyggda argument som är kopplade till dig, ditt arbete och din prestation.
2. Studier visar att kvinnor ibland förväntar sig lägre lön. Kolla upp din marknadslön och våga sätt värde på din kompetens.
3. Även under föräldraledigheten ska du ha lönesamtal. Din löneutveckling ska vara som om du hade arbetat och vara kopplad till dina tidigare prestationer.
4. Se till att ha rätt ingångslön. Att komma in för lågt är svårt att ta igen senare.
5. Kontakta akademikerföreningen på ditt jobb eller ditt fack om din lön ligger ”snett”.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login