Konferens om framtidens kultur och kulturpolitik i Örebroregionen

By on 9 februari, 2022

Kultur ska vara till för alla – men hur får vi den att bli en angelägenhet för hela samhället? Den och andra frågor kommer att behandlas på Agenda KULTUR – en regional tvådagskonferens (3-4 maj) om kultur och kulturpolitik med föreläsningar, workshoppar, panelsamtal och underhållning på Kulturkvarteret i Örebro.

Agenda KULTUR är en konferens om kulturpolitiken i framtiden som arrangeras av Region Örebro län. ”Med Agenda KULTUR lyfter vi det aktuella, öppnar samtalet och tar första stegen mot framtidens kultur i Örebroregionen”, förklaras på konferensens hemsida.

”Kultur har alltid varit en samlande kraft och med Agenda KULTUR lyfter vi aktuella kulturfrågor, öppnar samtalet och tar tillsammans med deltagarna de första stegen mot framtidens kultur i Örebroregionen”, säger Katarina Strömgren Sandh – områdeschef för kultur och ideell sektor i Region Örebro län i ett pressmeddelande.

”Exempel på angelägna frågor är Hur fri är kulturen idag, med statliga riktlinjer för finansiering och politisk påverkan? Är det viktigt med en fri och obunden kultur? Hur kan kulturen vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle? För att möjliggöra ett inkluderande och angeläget kulturliv i framtiden behöver så många perspektiv och röster som möjligt komma till tals”, fortsätter Strömgren Sandh.

» Mer information här «

Kultur | Örebro
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login