Konferenser i Örebro om EU-migranternas situation

By on 16 januari, 2015

EU-migranterna i Sverige som tigger på gatorna har väckt starka reaktioner hos allmänheten och i den svenska samhällsdebatten. Reaktionerna är många och blandade – medlidande, solidaritet, ilska och frustration. Det finns också uttryck för rasism och hat. Flera EU-migranter har attackerats på olika sätt.

För att belysa deras situation och problematik anordnar Erikshjälpen, studieförbundet Bilda och Hjärta till Hjärta under februari 2015 fyra regionala konferenser i Lund, Skellefteå, Örebro och Jönköping. Temat för konferenserna är ”Värdighet här – förändring där”.

Till konferenserna har en rad föreläsare med bred kunskap om EU-migranter och romernas situation bjudits in. Målgruppen är representanter för det civila samhället, men också politiker, tjänstemän, företrädare för närings-livet och privatpersoner med intresse för frågorna.

Behovet av information och kunskap kring EU-migranter är enormt. Konferenserna kommer bland annat att beröra orsakerna till den desperata migration vi ser i dag och vad vi kan göra för att lindra den akuta nöden för dem som kommit till Sverige. En annan sak som tas upp är vad som kan göras för att på längre sikt förändra situationen och förhållandena i EU-migranteras hemländer.

I dag finns stora variationer kring hur kommuner, landsting och frivilligorganisationer agerar för att ge akut bistånd och vård till dem som kommit hit. Samma sak gäller de insatser som görs i EU-migranternas hemländer.
– För att kunna genomföra bra insatser i Sverige och hemländerna, behövs ett brett samarbete mellan närings-livet och det offentliga och civila samhället, säger Birgitta Johansson, programkoordinator vid Erikshjälpen.

Syftet med konferenserna är att samla in och dela med oss av kunskaper och erfarenheter och tillsammans problematisera omkring situationen för att våra olika insatser ska ge en så effektiv och hållbar förändring som möjligt.

Medverkande vid konferenserna
• Thomas Hammarberg: leder kommissionen för anti-ziganism i Sverige. Tidigare Europarådets kommissionär i rom-frågor.
• Mats Åberg: tidigare svensk ambassadör i Rumänien.
• Rickard Klerfors: ansvarig för Team Roma på Hjärta till Hjärta. Stor Rumänienkännare som har arbetat med sociala projekt i landet i över tio år.
• Hans Caldaras: författare och sångare. Uppvuxen i Sverige med romsk bakgrund.
• Vasilie Burtea: professor i sociologi vid universitetet i Bukarest. Var första romen i Rumänien som tog en doktorsexamen.
• Valentin Preda: rumänsk företagsledare inom flera sociala företag. President för Rotary i Bukarest.
• SAM-hjälp, biståndscenter.
• Hoppets stjärna, utvecklingsorganisation.
• Erikshjälpen, barnrättsorganisation.

Konferensplan
• 7 februari, Pingstkyrkan i Lund, 10.00-16.00. Medverkande: Rickard Klerfors, Valentin Preda.
14 februari, Adolfbergsgården i Örebro, 10.00-16.00. Medverkande: Rickard Klerfors, Thomas Hammarberg, SAM-hjälp.
• 21 februari, Stadsbiblioteket i Skellefteå, 10.00-16.00. Medverkande: Hans Caldaras, Mats Åberg, Hoppets stjärna.
• 28 februari, Pingstkyrkan i Jönköping, 09.00-15.00. Medverkande: Rickard Klerfors, Vasilie Burtea, Mats Åberg, SAM-hjälp.

Under konferensdagarna handlar förmiddagarna om: bakgrund med orientering om historia, nuläge, regelverket och insatser i Sverige, EU, insatser i hemlandet. Efter lunch ägnas tiden åt erfarenhetsutbyte.

Vi reserverar oss för att viss justering av medverkande kan ske.

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login