Konkurser ökar med nästan 100 procent

By on 3 juni, 2023
Arkivbild

Konkurser inom handel och hotell- och restaurang ökar med nästan 100 procent, trots vårkänslor och ljusare dagar fortsätter mörkret att bre ut sig över svenska företag.

Inom hotell- och restaurangbranschen samt partihandeln har konkurserna näst intill dubblerats i jämförelse med samma period i fjol, enligt färsk data från affärs- och kreditinformationsföretaget UC.

Likaså fortsätter antalet nystarter att dyka i jämförelse med maj månad föregående år.

Totalt sett har konkurserna under maj månad ökat med 24 procent i jämförelse med samma månad i fjol enligt UCs statistik.

– Vi ser ännu inget ljus i mörkret för svenska företag. Tvärtom har konkurserna ökat markant inom de flesta större branscher under maj månad. Antalet nystartade bolag är också betydligt lägre än samma period i fjol. Det har varit en tuff vinter och vår, och för många innebär det en bägare som runnit över. Men jag är ändå förvånad över att se den stora ökningen av antalet konkurser under maj som statistiken visar. Våren har inneburit en del ljusglimtar, inte minst i form av positiva indikationer på att inflationen nått sin toppnivå och positiva besked om elstöden. Enligt konjunkturinstitutets senaste mätning ser både företag och hushåll fortsatt dystert på framtiden men pessimismen är trots allt något lägre än i april. Huruvida vi kommer att få se en vändning i mer positiv riktning beror på många olika omvärldsfaktorer. Om Riksbanken upplever att de tvingas till ytterligare höjningar av styrräntan kan det få stor påverkan på både köpkraft och svenska kronan, som är avgörande förutsättningar för svenska företag. Men man ska komma ihåg att det kommer att ta tid innan vi ser effekterna på företagen, då det är djupgående effekter vi nu ser resultatet av, menar Johanna Blomé som är ekonom på UC.

Konkurserna inom hotell och restaurang och partihandel ökar mest

Konkurserna under maj månad ökade mest inom hotell- och restaurangbranschen (86 procent) och partihandeln (90 procent) i jämförelse med i fjol. Byggindustrin fortsätter också att öka med 28 procent.

– Liksom många förutspått är det tydligt att handeln och hotell- och restaurang också på längre sikt har drabbats av många av de negativa konsekvenserna då konsumenterna har behövt hålla hårdare i plånboken. Det är nu vi börjar se de mer ihållande effekterna av den ekonomiska krisen och vilka branscher som drabbas mer än andra. Hittills i år har vi sammantaget sett att konkurserna inom handeln ökat mest, tätt följt av byggsektorn. Ökningen inom hotell och restaurang har varit något lägre men det är troligt att dessa företag drabbas kommande sommarmånader då det är de mest intensiva månaderna för branschen samtidigt som hushållen tvingas hålla igen på utgifter för fritidsnöjen, avslutar Johanna Blomé.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: UC
För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/
Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.
På uc.se/konkursstatistik kan du se en karta över företagskonkurser på länsnivå.

You must be logged in to post a comment Login