Konkurserna fortsätter att öka.

Av på 7 mars, 2013

Året inleddes med stigande företagskonkurser och trenden fortsätter i februari då konkurserna ökade med 13 procent. Framför allt är det handeln, byggindustrin och transportsektorn som påverkas mest av den fortsatt svaga konjunkturen, och där konkursuppgången följaktligen varit som störst. På regional nivå var det särskilt utvecklingen i Stockholms och Västra Götalands län som bidrog till konkursuppgången.

Antalet företagskonkurser ökade med 13 procent under februari månad i jämförelse med samma månad 2012. Totalt gick 627 företag i konkurs under februari.

– Flera signaler tyder på att det ekonomiska läget kommer att förbättras senare i år men det är tydligt att den utdragna lågkonjunkturen har fått påverkningar på svenskt näringsliv. Inte minst gäller detta de företag som länge har kämpat med lönsamhetsproblem eller som inte har hunnit bygga upp några större reserver. Samtidigt ska vi komma ihåg att antalet konkurser visserligen ligger på en hög nivå antalsmässigt, men att det även finns fler registrerade företag varför det inte är någon dramatik i siffrorna. Sannolikt kommer vi att ligga kvar på relativt höga konkursnivåer tills konjunkturen åter stärks, säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Många konkurser inom bygg, transport och handeln
Det är fler konkurser i byggindustrin, transportsektorn och handeln som bidrar mest till ökningen och denna utveckling har pågått under en längre tid.

– Byggbranschen har drabbats hårt då bostadsbyggandet har varit trögt och såväl företag som privatpersoner slagit av på investeringstakten. Nu rapporteras emellertid att byggföretagen förväntar sig en bättre orderingång framöver, säger Roland Sigbladh.

I storstadslänen Stockholm och Västra Götaland noterades ett kraftigt ökat antal konkurser under februari, plus 23 respektive 29 procent. Ökningen i Skåne län var mer modest och slutade på 8 procent.

– Konjunkturen i Stockholmsregionen har dämpats på senare tid och många företag minskar eller senarelägger såväl investeringar som anställningar. Dock har den tjänstetäta huvudstadsregionen en fördel i jämförelse med den industritäta västsvenska regionen som har påverkats betänkligt av den svaga exporten, säger Roland Sigbladh.

Förhoppning om en vändpunkt
Vissa omvärldssignaler tyder ändå på att en konjunkturvändning är inom sikte. Konjunkturinstitutet rapporterar att förtroendet är på väg upp hos både företag och hushåll, och inköpschefsindex steg i februari.

– Det råder dock fortfarande stor osäkerhet om när vändningen kommer, inte minst med hänsyn till hur skuldkrisen i euroområdet utvecklar sig och när den privata konsumtionen kommer att ta fart igen. Vi får nog räkna med en fortsatt osäker situation för näringslivet ett tag framöver, men sannolikt kommer konkursökningen att successivt dämpas under året, avslutar Roland Sigbladh.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in