Konstaterad smitta på Hagby ängar

Av på 23 december, 2020
Sex personer smittade vid samma avdelning på Hagby ängars boende.

Hagby ängar, boende för äldre i Nora, har drabbats av ett lokalt utbrott av covid-19. Fyra boende och två ur personalen har testat positivt, övriga tester är hittills negativa.

– Vi arbetar efter alla rutiner och föreskrifter för att ge bästa vård och omsorg om de boende, säger kommundirektör Isabell Landström.

Hagby ängars boende består av två hus med vardera fyra avdelningar, var och en med ett tiotal boende. Smittan finns på en avdelning. När den första personen insjuknade testades samtliga boende och successivt all personal. Fyra boende och två personal visade sig bära  på smitta, övriga är smittfria. Två ur personalen inväntar fortfarande svar.

– Jag har stort förtroende för både hur Hagby ängar hanterat smittspårningen, hur man isolerat smittade personer och hur man nu arbetar för att ge vård och omsorg till både smittade och inte smittade brukare, säger kommundirektör Isabell Landström

Boende som är smittade får nu stanna i sina lägenheter och personal med konstaterad smitta är sjukskriven i hemmet. Läkare från vårdcentralen ansvarar för den medicinska vården medan omsorgspersonalen ger den övriga vård och omsorg som varje person behöver.

För att skydda personalen och hindra smittspridning bland både personal och boende arbetar man enligt de rutiner och metoder som gäller för basal hygien dvs. munskydd och visir samt plastförkläde och handsprit vid arbete med de boende som testat positivt.

– Vaccinationerna är nära. Nu gäller det att hålla ut! Vi vill be alla att inte besöka era äldre just nu, varken på den avdelning som smittats eller övriga boenden. Kontakta gärna boendet och ha direkt kontakt med din närstående eller få information om hur det är, vädjar Isabell Landström

Kontaktuppgifter till boenden i Nora kommun finns på www.nora.se/boende Där finns också information om direkt digital kontaktväg.

Länet | Nora
Örebronyheter

Källa Nora Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in