Konsumentminister Birgitta Ohlsson vill stoppa all försäljning via telefon.

Av på 23 maj, 2013

Konsumentminister Birgitta Ohlsson (FP) aviserade i förra veckan att hon beslutat tillsätta en utredning som syftar till att se över om krav på skriftligt godkännande ska krävas för försäljning via telefon och på ett eventuellt införande av ett generellt förbud mot telefonförsäljning om inte kunden gett sitt godkännande på förhand.

Liksom regeringen ser SWEDMA att det finns ett behov att komma tillrätta med oseriösa företag som inte följer nuvarande lagar och regler, men att införa ett förbud mot telefonförsäljning är inte rätt väg att gå. Birgitta Ohlsson säger till SVT att seriös telefonförsäljning ska få finnas men oseriösa aktörer ska få det tuffare. Det ställer SWEDMA sig gärna bakom.

SWEDMA ställer sig också bakom de förslag branschorganisationen Kontakta tagit fram för att styra upp branschen:

  • Spela in samtalen: Att det i distansavtalslagen införs ett krav på att hela samtalen ska spelas in. Tekniken existerar redan och genom att införa ett krav på detta blir det mycket enkelt att i efterhand reda ut vad som sades och inte sades under ett säljsamtal.
  • Inför en småföretagarombudsman: Många av de som drabbas värst av skrupelfria telefonförsäljare är småföretagare. Regeringen bör därför införa en småföretagarombudsman som ges i uppdrag att bevaka marknaden och försvara mindre företagares intressen i domstol.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in