Konsumentverkets varning mot bilhandlare välkomnas av M Sverige

By on 5 oktober, 2019

I dagarna har Konsumentverket varnat en stor bilhandlar-kedja för att inte ha tillräcklig kunskap om reklamationsrätten och istället hänvisat kunder till innehållslösa garantiförsäkringar. Riksförbundet M Sverige välkomnar Konsumentverkets agerande och vill se en utökad kontroll av landets samtliga bilhandlare från myndighetens sida.

Det är tydligt både i vår rådgivning och i Allmänna Reklamationsnämnden att bilhandlare ser extra garantiförsäkringar som ett sätt att slippa undan ansvar, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på M Sverige.

Erbjuder bilhandlaren en gratis ”extra”-garantiförsäkring kan det vara läge att vara försiktig. Villkoren omfattar ofta bara några av bilens alla delar och gäller sällan just de fel som kan inträffa. Men mer allvarligt är att bilhandlaren tror sig ha undkommit reklamationsprocessen för köprättsliga fel.

När det visar sig att garantin inte täcker kostnaden för ett fel som uppstått, börjar problemen. Bilhandlaren avsäger sig ofta ansvar och beklagar samtidigt att garantin inte gäller. De menar att de inte kan göra något åt att garantiförsäkringen inte gäller, trots att de har ett ansvar för ursprungliga köprättsliga fel enligt Konsumentköplagen. Bilköparen tvingas ofta själv betala för att laga felet.

Men konsumentköplagen gäller alltid, den går inte att avtala bort och ger köparen skydd mot ursprungliga fel. De första sex månaderna gäller dessutom den så kallade presumtionsregeln, en omvänd bevisbörda, då är det bilsäljarens ansvar att visa att ett fel inte är ursprungligt.

Det går inte att outsourca reklamationsprocessen till garantiföretagen. Missar bilsäljarna tillfället att själva hantera kundens klagomål kan de ändå få stå för bilägarens kostnader, ifall kunden vänder sig till Allmänna Reklamationsnämnden för att i efterhand kräva ut ersättning.

Många bilsäljare lurar sig själva genom att jobba så här. Det blir mycket dyrare för företagen att i efterhand ersätta kunderna, istället för att ha hjälpt dem från början, säger Carl-Erik Stjernvall.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login