Korsningen Trädgårdsgatan – Engelbrektsgatan stängs för ombyggnation

By on 23 mars, 2017

Måndag morgon den 27 mars stängs korsningen Trädgårdsgatan – Engelbrektsgatan för ombyggnation. Endast ambulans och gående kommer att kunna passera arbetsområdet. Övrig trafik hänvisas till andra gator.

Arbetet med att omvandla Trädgårdsgatan – Alnängsgatan till en grönskande stadsgata fortsätter. Just nu är sträckan Trädgårdsgatan – Alnängsgatan, mellan Fredsgatan och Engelbrektsgatan, avstängd för trafik och på måndag 27 mars stängs även korsningen Trädgårdsgatan – Engelbrektsgatan. Planen är att sträckan ska vara ombyggd och klar innan midsommar.

Avstängning och omledning
På måndag morgon den 27 mars stängs korsningen Trädgårdsgatan – Engelbrektsgatan för ombyggnation. Trafiken stängs av kl. 6.00 på morgonen, endast ambulans och gående kommer att kunna passera arbetsområdet. Övrig trafik hänvisas till andra gator.

Sträckan Trädgårdsgatan – Alnängsgatan, mellan Fredsgatan och Engelbrektsgatan, är fortsatt avstängd på grund av ombyggnationen.

Var ska jag köra istället?
Genomfartstrafiken hänvisas till Östra Bangatan eller via Skebäcksbron för att t ex ta sig till och från norrcity och Universitetssjukhuset.

Kan jag parkera på Stortorget?
Stortorget är åtkomligt söderifrån via Rudbecksgatan – Trädgårdsgatan.

Hur kommer jag till sjukhuset?
Söderifrån (t.ex. från Kumla eller Marieberg): Välj Södra infartsleden – Östra Bangatan-Södra Grev Rosengatan

Söder-/österifrån (t.ex. från Universitetet eller Odensbacken): Välj Universitetsallén-Skebäcksbron-CV-gatan

Hur kommer jag till min fastighet?
Som boende eller verksamhetsutövare längs Trädgårdsgatan-Alnängsgatan kommer du att kunna nå din fastighet från Trädgårdsgatan eller Alnängsgatan som vanligt men endast från norr eller söder.

Som boende eller verksamhetsutövare längs Engelbrektsgatan bör du välja Rudbecksgatan-Kasten Ottergatan-Engelbrektsgatan eller Östra Bangatan-Södra Strandgatan-Engelbrektsgatan.

Hur kommer jag fram med min leverans?
Stortorget och Kv Hållstugan är tillgängligt för leveranser söderifrån via Rudbecksgatan-Trädgårdsgatan. Engelbrektsgatan är tillgänglig väster respektive österifrån via Rudbecksgatan-Kasten Ottergatan-Engelbrektsgatan eller Östra Bangatan-Södra Strandgatan-Engelbrektsgatan.

Det är inte tillåtet att använda ambulans- eller bussfilen för leveranser eller transporter.

Hur ska ambulansen ta sig fram?
Ambulansen och räddningstjänsten kommer att kunna passera genom arbetsområdet i en egen fil.

Vad händer med bussen som vanligtvis trafikerar sträckan?
Bussen kommer att fortsätta trafikera Engelbrektsgatan öster om Trädgårdsgatan. Mellan Hamnplan och hållplatsen vid Slottet kommer bussen under sommaren att ledas genom arbetsområdet och via Engelbrektsgatan förbi Länsmuseet.

Varför är parkeringen avstängd på Engelbrektsgatan?
På grund av omledning av busstrafiken under byggnationen är parkeringen borttagen för att säkerställa framkomligheten för bussarna.

Tidplan
Sträckan Trädgårdsgatan-Alnängsgatan, mellan Engelbrektsgatan- och Olaigatan, ska vara ombyggd och klar innan midsommar. Därefter fortsätter vi med Trädgårdsgatan söder om Stortorget. Efter semestrarna börjar vi även färdigställa Alnängsgatan efter att gatan har hunnit ”sätta sig” efter VA-arbetena. Trädgårdsgatan ska vara färdigt i slutet av september och Alnängsgatan i oktober.

Läs mer om ombyggnationen av Trädgårdsgatan-Alnängsgatan på www.orebro.se/tradgardsgatan

You must be logged in to post a comment Login