Kött från ekolamm minskade men ekologiskt nötkött ökade 2019

Av på 20 augusti, 2020

Under 2019 minskade slakten av ekologiska får och lamm med 10 procent jämfört med 2018. 21 procent av den totala slakten av får och lamm kom från ekologiskt hållna djur, vilket innebär 1 100 ton. Det visar Jordbruksverkets samlade statistik om den ekologiska animalieproduktionen 2019.

I motsats till fåren så ökade slakten av ekologiskt hållna nötkreatur 2019. Slakten ökade med 3 procent till 22 400 ton. Cirka 16 procent av den totala slakten av nötkreatur i Sverige kom därmed från ekologiskt hållna djur. Även slakten av ekologiska grisar och slaktkycklingar ökade. Både den ekologiska grisproduktionen och slaktkycklingproduktionen är liten i förhållande till den totala produktionen av dessa djurslag vilket framgår av följande figur.

Oförändrad invägning av ekologisk mjölk men minskad mejeriproduktion
2019 levererades 464 000 ton mjölk från ekologiska mjölkproducenter till mejerierna, en marginell minskning jämfört med 2018. Ungefär 17 procent av den totala mjölkproduktionen i Sverige var ekologisk 2019, vilket framgår av följande figur.

Den sammanlagda produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk och syrade produkter minskade med 7 procent under 2019 jämfört med 2018 och uppgick till 165 400 ton. Knappt 19 procent av den producerade konsumtionsmjölken och 13 procent av de syrade produkterna var ekologiska 2019.

Stabil produktion av ekologiska ägg
Produktionen av ekologiska ägg har varit i stort sett oförändrad under åren 2017 till 2019. Andelen ekologiska ägg av den totala äggproduktionen har dock minskat, vilket beror på att den konventionella äggproduktionen har ökat under åren 2018 och 2019. Under 2019 kom ungefär 16 procent av den totala äggproduktionen från ekologiskt hållna värphöns.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in