Kraftig ökning av antalet uppsagda i välfärden

Av på 22 februari, 2021

Över 1 600 personer sades upp i välfärdssektorn under 2020 på grund av arbetsbrist. Det är en ökning med 30 procent från året innan. De yrkesgrupper som drabbades hårdast var administratörer, lärare och handläggare. Det visar ny statistik från Omställningsfonden.

– Arbetsmarknaden förändras snabbt, och under pandemin har välfärden mött ännu större utmaningar än vanligt. Verksamheter måste kunna anpassas utifrån nya förutsättningar och kompetensbehov, men medarbetare som sägs upp ska alltid få ett bra stöd för att komma vidare till nytt jobb, studier eller starta eget företag, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

1 640 personer som arbetade i kommuner, regioner och kommunala bolag blev uppsagda under 2020 på grund av arbetsbrist. Det är en ökning med 30 procent från 2019, då motsvarande siffra var 1 264 uppsagda. De yrkesgrupper som drabbades hårdast av uppsägningar under 2020 var administratörer, lärare och handläggare.

– Det är viktigt att ta hjälp av Omställningsfonden när välfärdssektorn tvingas säga upp medarbetare. Att bli uppsagd kan vara en tuff omställning. Därför är det viktigt att känna till att det finns hjälp att få, så att nödvändig förändring kan ses som en möjlighet och inte en svårighet, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden stöttar medarbetare inom välfärden som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. De allra flesta, 89 procent, som fick stöd av Omställningsfonden under 2020 gick vidare till ny sysselsättning. Hela 73 procent fick nytt jobb och 16 procent påbörjade längre studier.

– Det är fantastiskt att så många har fått ett nytt jobb, trots att arbetslösheten i landet ökat under pandemin. Det är ett kvitto på att omställningsarbetet gör skillnad och ökar medarbetarens anställningsbarhet på arbetsmarknaden, säger Eva Wikström.

Omställningsfondens uppdrag är att underlätta för omställning inom välfärden. I detta ingår även att arbeta förebyggande med kompetensutveckling inom kommuner och regioner, samt kommunala företag som är medlemmar i Sobona. Under åren 2021–2023 kan välfärdssektorn söka 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare i förebyggande syfte och därmed förhindra framtida uppsägningar.

Fakta om uppsagda i välfärdssektorn 2020 i Sverige:
Totalt antal: 1 640 personer

Vanligaste yrkesgrupperna som blev uppsagda:

Administratör 195
Lärare 192
Handläggare 139
Personlig assistent 106
Barnskötare 99
Elevassistent 92
Behandlingsassistent/Socialpedagog 85
Undersköterska 57
Ledningsarbete 55
Måltidspersonal 47

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Omställningsfondens

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in