Kraftig ökning av viltolyckor med vildsvin

By on 1 september, 2017
Olyckorna ökar med vildsvin!

Vildsvinsolyckorna ökar – några viktiga saker att tänka på!

Viltolyckorna med vildsvin inblandade ökar drastiskt. Under årets sju första månader har det i år körts på 2508 vildsvin, att jämföra med 1657 under 2016 och 1379 under 2015. En ökning på över 50 % bara under det senaste året. Det är naturligtvis inte bra och en av anledningarna är att vildsvinspopulationen vuxit kraftigt. Jägarna har de senaste åren skjutit runt 100 000 vildsvin varje år, och indikationer hittills tyder på att årets avskjutning kommer vara ännu högre. Trots det behöver ännu fler vildsvin skjutas och för att göra det måste jägarna få större möjligheter. Jägarnas Riksförbund har länge framfört att regelverket för att använda belysning, bildförstärkare och viltövervakningskameror måste lättas och det måste göras enklare för jägarna att sälja vildsvinskött.

Men viltolyckor beror på så mycket mer än så – det finns också ett ansvar hos varje trafikant. Här följer några enkla knep som var och en kan ta till för att minska risken att köra på något vilt:

  • -Var extra uppmärksam under gryning och skymning och under dygnets mörka timmar. Djuren är mer aktiva och svårare att få syn på.
  • -Sänk farten! Lägre fart ger större möjligheter att upptäcka vilt och bromsa för vilt på vägen.
  • -Om ett djur passerar vägen följs det ofta av flera, i synnerhet om det rör sig om vildsvin. Sänk farten och var extra uppmärksam när platsen där viltet korsade vägen passeras.

Jägare och markägare kan tillsammans bidra till att minska antalet vildsvin, men så länge det finns vilt och bilar kommer risken för olyckor att finnas. Ju fler trafikanter som är medvetna om risken för vilt på vägen desto färre kommer olyckorna också att bli.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login