Kraftig utbyggnad av vindkraft i landet – så ser det ut i Örebro

By on 25 april, 2022
Arkivbild

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige satte nya rekord i fjol, i både antal och effekt, men de nya vindkraftverken är ojämt fördelade över landet.

Totalt fanns i slutet av förra året 97 vindkraftverk i Örebro län, med en sammanlagd maxeffekt på 259 megawatt.

Det är en ökning med 16 megawatt, eller 7 procent, jämfört med året innan.

Totalt producerade länets vindkraft 661 gigawattimmar el under fjolåret, vilket motsvarar ungefär 17 procent av den totala elkonsumtionen1.

Här finns det stora regionala skillnader. I Jämtland produceras med råge mer vind-el än man konsumerar, medan Västmanland, Södermanland, Stockholms och Uppsala län inte täcker mer än en procent av länets konsumtion med den regionala produktionen.

Störst installerad vindkraftseffekt bland landets län finns nu i Västernorrland, med 1 870 megawatt, och här skedde också den största utbyggnaden. Bland kommunerna i Örebro län ligger Askersunds kommun i topp i effektligan.

Län Antal verk Maxeffekt (MW)
Askersund 36 109
Lekeberg 17 61
Laxå 20 52
Örebro 11 13
Hallsberg 8 13
Kumla 3 6
Degerfors 2 5
Lindesberg 0
Nora 0
Karlskoga 0
Ljusnarsberg 0
Hällefors 0

Rekordstor utbyggnad i landet, men inga nya verk till havs

Generellt har den största expansionen under de senaste åren skett i norra Sverige. Så var det även i fjol med störst tillväxt i Örnsköldsvik och Åsele. Men också i bland annat Smålandslänen, och framför allt då Kalmar län, tillkom ny vindkraftverk.

I hela landet installerades 456 nya vindkraftverk i landet, en ökning med 10 procent. Det är fler än vad som installerades året innan, och den högsta utbyggnadstakten hittills i svensk vindkrafts historia. Men trots den snabba utbyggnaden var den totala elproduktionen 2021 ungefär densamma som året innan. Enligt Jeffrey Berard på Energimyndigheten, kan det bero på en kombination av flera saker:

– Att produktionen går ner vissa år är inte ovanligt. Vindkraften är känslig för hur, var och när det blåser, och 2020 var ett bra år för produktionen. Dessutom kom några vindparker i drift sent på året i fjol, och syns alltså i effekten men inte i produktionen, säger Jeffrey Berard.

Totalt producerade den installerade vindkraften i landet i fjol omkring 27 terrawattimmar el, vilket motsvarar drygt en femtedel av landets årliga förbrukning.

Den genomsnittliga effekten för landets vindkraftverk ökade också i fjol. Varje vindkraftverk kan alltså producera allt mer el. Genomsnittseffekten ökade med knappt 9 procent i år. Det är en utveckling som troligen kommer att fortsätta, enligt Jakob Economou, verksamhetsledare på branschorganisationen Svensk Vindkraft.

– Det är en enorm skillnad i effektivitet på vindkraftverk, jämfört med bara för några år sedan. Och en stor del av teknikutvecklingen är att man bygger högre och får större rotordiameter, säger Jakob Economou. – När vi framöver bygger mer vindkraft även till havs så kommer vi kunna bygga ännu större.

All ny vindkraft under 2021 byggdes dock på fastlandet, och så har det sett ut fler år i följd nu.

– Hittills har det varit billigare att bygga till lands. När transmissionsnätet byggs ut för anslutning till havs kommer det bli mycket attraktivare, säger Jakob Economou.

Sedan i fjol har Svenska kraftnät ett uppdrag från regeringen att förbereda en utbyggnad av transmissionsnätet för just havsbaserad vindkraft.

Örebro
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Noter
I statistiken ingår vindkraftverk som är anslutna till elcertifikatsystemet eller har ursprungsgarantier. Det kan finnas enskilda anläggningar som saknas här.
I antalet verk kan ingå en del nyligen avvecklade vindkraftverk.
1 Genomsnitt av de senaste tre årens elkonsumtion i länet.

You must be logged in to post a comment Login