Kraftigt minskad försäljning av antibiotika

By on 27 januari, 2021
Arkivbild.

Under 2020 minskade försäljninge­­n av antibiotika på recept med 17 procent jämfört med året innan. Minskningen syns i alla åldersgrupper, men framförallt hos barn upp till sex år.

Statistiken som Folkhälsomyndigheten nu sammanställt visar att den totala antibiotikaförsäljningen på recept 2020 minskade från 286 recept per 1 000 invånare och år till 237 recept per 1 000 invånare och år, en minskning med 17 procent. Allra mest (-43,9 procent) minskade försäljningen i åldrarna 0 till 6 år. Försäljningen av luftvägsantibiotika minskade med 28,1 procent jämfört med föregående år. Den totala försäljningen av antibiotika har minskat lite varje år sedan 2008, men att minskningen var så kraftig 2020 beror troligen på covid-19-pandemin.

Även försäljningen av antibiotika som oftast används mot urinvägsinfektioner hos kvinnor 18–79 år samt antibiotika mot hud– och mjukdelsinfektioner minskade under 2020 jämfört med 2019. Försäljningen i dessa grupper minskade med 4,9 procent respektive 10,2 procent.

Sammantaget minskade försäljningen av antibiotika i alla 21 regioner under 2020. Statistiken visar att det är stora skillnader mellan regionerna: Västerbotten ligger fortsatt lägst, nu med 201 recept per 1 000 invånare, och Skåne ligger högst med 261 recept per 1 000 invånare.

– Den minskade försäljningen av antibiotika på recept beror sannolikt bland annat på den fysiska distanseringen och smittskyddsåtgärderna under covid-19-pandemin, som har medfört en minskad spridning även av andra infektioner, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

– Det är positivt att se en så stor minskning i alla regioner och att nästan alla når Stramas 250-mål. 2020 var förstås ett mycket speciellt år, men vi ser inga tecken på att de som verkligen behövt antibiotika inte fått detta förskrivet.

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Socialstyrelsen tidigare gjort en analys, publicerad i december 2020, som visar att den minskade användningen av antibiotika inte lett till fler allvarliga bakteriella infektioner, och myndigheten fortsätter att följa detta noga.

Den röda linjen i grafen indikerar Stramas nationella mål inom öppenvård på 250 recept per 1 000 invånare och år. Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) är ett nätverk som bedriver arbete mot antibiotikaresistens på både lokal och nationell nivå.

Bild 1. Antibiotika (J01 exkl. metenamin) försålt på recept, per region, alla åldrar. Recept/1000 invånare och 12-månadersperiod. Källa: Insikt, eHälsomyndigheten.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Fokhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login