Kraftigt ökad export av jordbruksvaror

By on 8 april, 2023

Exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade med 14 miljarder kronor under 2022. Samtidigt ökade importen med 30 miljarder kronor. Handelsunderskottet uppgick till 71 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 30 procent jämfört med 2021. Siffrorna exkluderar fisk.

Exporten av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) uppgick 2022 till 76 miljarder kronor vilket är en ökning med 14 miljarder kronor eller 23 procent. Det är främst värdet av exporten av diverse livsmedel (t.ex. soppor, matfett, färdigmat och halvfabrikat), spannmål, mjölk och mejeriprodukter, kaffe samt drycker som ökat.

Importen uppgick till 146 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 30 miljarder kronor eller 26 procent jämfört med 2021. Siffrorna exkluderar fisk. Det är främst värdet av kött, kaffe, oljor och fetter, mjölk och mejeriprodukter, frukt och grönsaker, spannmål, drycker samt diverse livsmedel om ökat.

Handelsunderskottet för jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) uppgick till 71 miljarder kronor 2022 vilket är en ökning med 16 miljarder kronor eller 30 procent jämfört med 2021.

Exporten till våra grannländer förstärktes under 2022
De viktigaste marknaderna 2022 för export av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) var Norge, Danmark och Finland som står för 45 procent av det totala värdet av den svenska exporten. Exporten till:

  • Norge ökade med 1,1 miljarder kronor eller 9 procent främst beroende på ökningar för diverse livsmedel, spannmål, kaffe, djurfoder, mjölk och mejeriprodukter samt oljor och fetter.
  • Danmark ökade med 2,3 miljarder kronor eller 27 procent främst beroende på ökningar för mjölk och mejeriprodukter, kaffe, spannmål, socker samt kött.
  • Finland ökade med 1,5 miljarder kronor eller 23 procent främst beroende på ökningar för kaffe, diverse livsmedel, spannmål, djurfoder samt frukt och grönsaker.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login