Kraftigt ökade kostnader i Örebro län

By on 16 november, 2022
Arkivbild

Kraftigt ökade kostnader för el, värme, avfall, vatten och avlopp i Örebro län, totalkostnaderna för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp har ökat under det senaste året. Boende i Lekeberg, kommunen med högst sammanlagd taxa, betalar i snitt 2 566 kronor i månaden jämfört med 2 216 kronor månaden i Karlskoga, som har lägst kostnad.

Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor i hela landet, visar också på en stor ökning över tid. Rikssnittet för den sammanlagda taxan har ökat med hela 29,8 procent på 7 år. I Örebro län har snittet för den sammanlagda taxan ökat med 33,3 procent under samma period.

De sammanslagna kostnaderna för fjärrvärme, el, avfall, vatten och avlopp (VA) har i Örebro län ökat med 15,5 procent under det senaste året. Det kan jämföras med den allmänna kostnadsutvecklingen på 6 procent. Ur ett sjuårsperspektiv är utvecklingen densamma – kostnaderna för samtliga tjänster ökar mer än den allmänna kostnadsutvecklingen under samma period.

– Tyvärr finns det risk en stor risk för att stigande elpriser kommer driva upp kostnaderna ytterligare, eftersom de andra nyttorna också är beroende av el för sin verksamhet. Hur mycket kostnaderna kommer öka framöver varierar beroende på hur energiintensiva verksamheterna är. Och bolag som producerar kraftvärme kommer själva ha möjlighet att sälja producerad el till högre pris, säger Mari-Louise Persson, ordförande för Nils Holgerssongruppen. – De signaler vi nu får från vissa leverantörer tyder på att detta kommer att se än värre ut framöver. Det är viktigt att komma ihåg att detta är nödvändiga tjänster i ett modernt samhälle och konsumenternas betalningsförmåga är begränsad.

Stor skillnad mellan kommunerna

Allra mest, knappt 2 600 kronor i månaden, betalar boende i Lekeberg. I Karlskoga, som är billigast i Örebro län, ligger månadskostnaden på drygt 2 200 kronor. Att den sammanlagda kostnaden för fjärrvärme, el, avfall och VA har ökat under året beror på att taxorna har stigit för alla tjänsterna.

– Vi ser återigen stora skillnader mellan kommunerna i landet, den här ryckigheten är ett problem för konsumenterna. Det här ser vi som en tydlig fingervisning om att regleringen inte riktigt fungerar som den borde. Rättvis tillgång till och prissättning av el, värme, avfall, vatten och avlopp är en viktig samhällsfråga. Här behöver politiken gå in och ta ett ansvar, säger Mari-Louise Persson.

Totalt i landet ökar kostnaden för el med 47 procent från föregående år, varav elnätstaxorna har ökat med 2,6 procent och elhandelspriserna ökat med 151 procent. VA-taxan ökar med 3,8 procent och avfallstaxan med 4,3 procent medan fjärrvärmetaxan bara ökar med 1,5 procent. Många fjärrvärmeföretag har dock aviserat betydligt större höjningar av taxan inför nästa år.

Skillnaden är alltså stor mellan Sveriges kommuner.

Tabellen nedan visar kostnaden per lägenhet och månad för fjärrvärme, el, vatten och avlopp (VA) samt avfall i Örebro läns samtliga kommuner.

  Avfall   VA   El   Fjärrv   Total   Hög-Låg
Kommun 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2022
Karlskoga 103 105 289 292 568 837 982 1943 1943 2216 350
Degerfors 99 99 367 363 533 788 979 979 1978 2229  
Örebro 85 103 278 315 576 846 943 984 1883 2248  
Kumla 85 89 347 371 576 846 943 984 1951 2291  
Lindesberg 96 110 434 455 529 802 928 936 1987 2303  
Hällefors 78 80 424 424 551 811 1021 1040 2073 2354  
Hallsberg 144 144 395 423 576 846 943 984 2059 2398  
Ljusnarsberg 97 116 434 467 551 811 1021 1040 2102 2434  
Askersund 123 123 558 558 576 846 983 999 2240 2526  
Laxå 144 144 449 516 551 811 1066 1066 2210 2538  
Nora 78 92 484 559 576 846 1047 1063 2185 2560 2022/21
Lekeberg 126 126 564 622 576 846 951 972 2217 2566 Förändring
Medel i länet 105 111 419 447 561 828 984 1002 2069 2389 15,50%

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Nils Holgerssongruppen

You must be logged in to post a comment Login