Kraftigt ras i utrikeshandeln

Av på 20 september, 2020
Arkivbild

Sveriges handel rasade kraftigt första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2019, både för varor och tjänster. April och maj var de riktigt mörka månaderna då varuexporten och varuimporten tappade 15–25 procent jämfört med motsvarande månader 2019. Utvecklingen under juni och juli var något mindre dyster men uppvisade fortfarande en starkt negativ utveckling.

– Sveriges utrikeshandel har drabbats kraftigt av krisen men det finns både varugrupper och handelspartner där utvecklingen har gått åt andra hållet och ökat kraftigt. Exempelvis ökade tjänsteimporten från USA och varuexporten till Kina kraftigt, säger Nils Norell, utredare på Kommerskollegium.

Jämfört med övriga EU-länder blev nedgången i handeln något lägre för Sverige under andra kvartalet. Mest påverkades Sveriges handel av en kraftig nedgång i varuhandeln med Tyskland. Samtidigt ökade exporten till Kina med 13 procent. För hela första halvåret minskade värdet på varuexporten med 6,6 procent och varuimporten 9,8 procent, jämfört med första halvåret 2019.

Även tjänstehandel minskade första halvåret 2020. Tjänsteexporten minskade med 7,4 procent och tjänsteimporten med 8,5 procent. Störst värdemässigt tapp uppvisar tjänsteexporten till Norge som gick ner med 11 miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning med 27 procent. På tjänsteimportsidan var det en minskning från Danmark med 6,4 miljarder, eller 26 procent, som påverkade siffrorna mest. Tjänsteimporten från USA ökade dock med 6,4 miljarder eller 15 procent.

Under första halvåret minskade handeln med Storbritannien kraftigt. Det gör att landet nu är nere på plats åtta på listan över Sveriges viktigaste marknader när det gäller varuexport och varuimport. Däremot behåller Storbritannien sin ställning som ett av de tre viktigaste länderna för Sveriges export och import av tjänster.

Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel innehåller denna gång ett särskilt kapitel om handelsutvecklingen med sjukvårdsvaror under coronapandemin. Den svenska importen av personlig skyddsutrustning från EU var oförändrad första halvåret 2020 jämfört med motsvarande period föregående år men ökade med omkring 32 procent från länder utanför EU. Sveriges handel med läkemedel gick emot den generella trenden för svensk utrikeshandel och ökade kraftigt första halvåret 2020 både inom och utanför EU.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Kommerskollegium

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in