Kraftigt stigande elnätspriser inför kommande elnätsreglering

By on 27 maj, 2023
Arkivbild

Efter en period med relativt stabila elnätspriser stiger priserna igen, med nästan 10 procent över hela Sverige, där det finns fall med prisökningar över 30 procent.

Samtidigt fortsätter skillnaden att vara stor, drygt 3 500 kr per lägenhet och år mellan landets dyraste och billigaste kommun.

En kartläggning från Nils Holgerssongruppen visar att det är stor skillnad mellan de olika kommunerna och stor skillnad mellan hur de olika stora privata elnätsföretagen har agerat. Eon har kraftigt höjt sina priser (19–23 procent), Ellevio har höjt sina priser (5–14 procent) och Vattenfalls priser har över lag sänkts (-7–0 procent).

För Örebro län är elnätspriserna högst i Askersund (4 364 kr/lägenhet, år) och lägst i Degerfors (3 292 kr/lägenhet, år). Det innebär att elnätspriserna är 33 procent högre i Askersund jämfört med Degerfors. Medel för hela Sverige uppgår till 3 459 kr/lägenhet.

– Det är oroande med de kraftiga höjningarna och det är inte rimligt med så stora skillnader, där vi har svårt att se hur de stora skillnaderna är motiverade, säger ordförande Louise Wall och fortsätter:

– Med bakgrund av detta och den kommande perioden för reglering av elnätsintäkter ser vi att det är särskilt viktigt att uppmärksamma de olika skillnaderna. Den skärpning som Energimarknadsinspektionen införde för förra perioden var ett bra första steg mot mer rimliga elnätsavgifter. Vi välkomnar nu att Energimarknadsinspektionen tar arbetet vidare för att ytterligare förstärka kundperspektivet.

Fakta elnätspriser:

Elnätspriser är avgifter som elnätsföretagen tar ut för att transportera el från produktionsställena till hushåll och företag. Dessa priser kan variera beroende på vilket elnätsområde fastigheten ligger inom och beror bland annat på kostnaderna för att bygga och underhålla elnäten i det specifika området. Elnätspriserna är en separat avgift som konsumenter betalar utöver kostnaden för elhandeln. Nätföretaget har inga konkurrenter och kunderna kan inte vända sig till något annat nät om de är missnöjda med överföringstjänsten eller priset.

Fakta prisberäkningar:

I undersökningen har den årliga elnätsavgiften, enligt de priser som gällde den 1 januari 2023, beräknats för typhuset i Nils Holgerssonrapporten med 15 lägenheter. Varje lägenhet har ett 16A säkringsabonnemang och en årlig elförbrukning på 2 300 kWh. Huset har ett gemensamt fastighetsabonnemang på 35A och 15 000 kWh/år. För varje huvudort i kommunen har ett medelvärde redovisats i öre/kWh inklusive moms utifrån den totala elnätskostnaden för typhuset den 1 jan 2023. Energiskatten för el som sedan 2018 finns med på fakturan från elnätsföretagen är inte inkluderad. Läs hela rapporten på nilsholgersson.nu

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Nils Holgerssongruppen
Om undersökningen
Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

You must be logged in to post a comment Login