Kraftsamling för att förebygga självmord

By on 11 november, 2017

Nu kraftsamlar det offentliga Örebro län kring det självmordsförebyggande arbetet, målet är att uppnå en samsyn mellan samhällets aktörer för att på så sätt öka handlingskraften i arbetet.

Region Örebro län arbetar för att minska den psykiska ohälsan, och mot en nollvision när det gäller självmord. Som ett steg i detta har regionen tagit fram en handlingsplan för det självmordsförebyggande arbetet.

Varje liv som kan räddas från självmord är en framgång. Handlingsplanen handlar om att vi vill bli bättre på det förebyggande arbetet. Och det måste ske i en bred samverkan mellan de många aktörer som möter personer i riskgrupperna, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Region Örebro län samordnar länsövergripande arbete
För att lyckas i det förebyggande arbetet krävs samarbete mellan samhällets olika aktörer. Det är något som nu är på väg att växa fram, och Region Örebro län har den samordnande rollen.

– Hälso- och sjukvården och bra samverkan med blåljusaktörer, andra myndigheter och anhöriga är avgörande vid allvarlig psykisk ohälsa. Men vi vet samtidigt att en stor andel av självmorden sker utan att personen alls har varit i kontakt med sjukvården. Det visar på vikten av att vi jobbar med de här frågorna ur ett brett perspektiv och att vi vågar fråga varandra hur vi mår egentligen, säger Karin Sundin.

Ökad samsyn
Med en ökad kännedom om varandras uppdrag och förutsättningar, i kombination med konkreta aktiviteter, är förhoppningen att uppnå en kultur av ökad samsyn som i sin tur kan leda till uppmärksamhet på situationer som kan medföra risk för självmordsförsök. Insatser för ökad samverkan är därför ett av sju fokusområden i handlingsplanen för självmordsförebyggande arbete. De övriga sex är:

  • Involvera nyckelaktörer
  • Organisera hälso- och sjukvård och utbilda personal
  • Öka tillgängligheten till professionella insatser
  • Ta vara på det civila samhällets engagemang
  • Höjd kunskapsnivå
  • Kunskapsutveckling

Tillsammans till skydd för livet
Under fredagen genomfördes konferensen Tillsammans till skydd för livet i Örebro där berörda aktörer träffades för att tillsammans forma det fortsatta arbetet.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login