Kraftsamling för svensk mat fortsätter

Av på 23 januari, 2020
​Den nya handlingsplanen består både av fördjupningar av tidigare satsningar men också av nya, prioriterade områden där det är bråttom att hitta lösningar. Foto: Fredrik Persson.

Den nya handlingsplanen för Sveriges livsmedelsstrategi innehåller både fördjupningar av tidigare satsningar och nya prioriteringar  för att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Arbetet för att underlätta digitala myndighetskontakter fortsätter. Tillsammans med Tillväxtverket och Livsmedelsverket ska vi skapa ett samlat uppgiftslämnande där företag inom vattenbruket är först ut. Ett annat uppdrag handlar om att ta fram lösningar så att den växande vildsvinsstammen, som är högst påtaglig för många lantbruksföretag, kan bli en resurs.

Sverige har sedan 2017 en livsmedelsstrategi för att skapa långsiktiga förutsättningarna för att svensk livsmedelsproduktion ska kunna växa. En stor majoritet i riksdagen står bakom strategins mål, som sträcker sig fram till 2030. Jordbruksverket har hittills genom ett 20-tal uppdrag byggt kunskap, föreslagit åtgärder och betalat ut medel för att hållbart öka den svenska livsmedelsproduktionen.

Vid årsskiftet beslutade regeringen om en ny handlingsplan som innehåller satsningar fram till och med 2025. Genom den nya handlingsplanen fortsätter och fördjupas arbetet för att nå livsmedelsstrategins mål.

– Tillväxtverket och Jordbruksverket har bland annat föreslagit framåtsyftande satsningar inom det strategiska området kunskap och innovation, säger Ingrid Eilertz som ansvarar för Jordbruksverkets genomförande av uppdragen i livsmedelsstrategin. Handlingsplanen innehåller satsningar på det nationella forskningsprogrammet för livsmedel, främjande av innovationer och Sweden Food Arena.

Satsningar inom djurhållning och kunskapsbyggande
Vad har då Jordbruksverket bidragit med under strategins tre första år? Satsningen på framtidens smarta stallar gav idéer, kunskap och lösningar som nu kan användas av lantbruksföretag som vill bygga smart och ekonomiskt. Uppdrag för att underlätta export gav nyligen resultat då Sverige fick exportgodkännande för fläskkött till Filippinerna. Uppdraget att digitalisera djurskyddskontrollerna har gett mer enhetliga och rättvisande kontroller i hela landet. Via uppdraget för regionala livsmedelsstrategier har flera satsningar gjorts för att stimulera innovationer och överföra kunskap som kan komma till direkt användning i livsmedelsproduktionen. Satsningar på kunskap inom animalieproduktion, digitalisering och vattenhushållning är fler exempel.

Både fördjupning och helt nya uppdrag
Den nya handlingsplanen består både av fördjupningar av tidigare satsningar men också av nya, prioriterade områden där det är bråttom att hitta lösningar. En växande vildsvinsstam är högst påtaglig för många lantbruksföretag. Det krävs lösningar så att djuren kan bli en resurs. Även samarbetet med andra myndigheter kring enkla digitala myndighetskontakter fortsätter. Tillsammans med Tillväxtverket och Livsmedelsverket arbetar vi för att skapa samtjänster (samlat uppgiftslämnande) där vattenbruk är den bransch vi börjat med.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in