Krafttag för ökad jämställdhet

By on 25 april, 2017

Efter några års stagnation i idrottens jämställdhetsarbete föreslår Riksidrottsstyrelsen krafttag för att öka takten för att nå en jämställd idrott.

– Vi har tappat fart i vårt jämställdhetsarbete, det ändrar vi på med offensiva förslag, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Till Riksidrottsförbundets stämma den 19-21 maj föreslår Riksidrottsstyrelsen en ändring av stadgarna som innebär att specialidrottsförbundensstyrelser ska bestå av minst 40 procent av det underrepresenterade könet och i valberedningar gäller 50/50. 2015 var det endast 27 av 71 specialidrottsförbund som hade lika många män ochkvinnori styrelsen.

Riksidrottsförbundet införde kvotering 1995 för samtliga organ såsom Riksidrottsstyrelsen, valberedningen, Dopingkommissionen med flera. Det är ingen på 22 år som har begärt att ändra på det. Nu är det dags att ta nästa steg och se till att även våra specialidrottsförbund får en jämnare könsfördelning, säger Björn Eriksson.

De mål för 2017 som sattes upp 2011 har inte nåtts. De senaste åren visar till och med en stagnation i jämställdhetsarbetet på flera håll. Mot bakgrund av det beslutade Riksidrottsstyrelsen hösten 2016 om ett intensifierat jämställdhetsarbete med förstärkning av personella resurser med särskild kompetens inom området och ett utökat utbildningsstöd.

Jämställdhet är inte bara antal män och kvinnor. Det handlar också om tillgång till resurser och lika möjligheter att forma och utveckla sin idrott. Vi behöver ifrågasätta de normer som fortfarande präglar delar av idrotten där mäns idrott är viktigare eller mer värd än kvinnors, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsstyrelsen föreslår att specialidrottsförbunden får till 2021 på sig att få jämn könsfördelning i styrelser och valberedning. Som ett stöd i förändringsarbetet kommer det stimulansstödsom Riksidrottsstyrelsen fördelar till specialidrottsförbunden att särskilt fokusera på jämställdhet och de specialidrottsförbund som idag inte uppfyller jämställdhetskraven kommer att prioriterasi fördelningen av stödet.

Jämställdhet är en demokrati- och rättvisefråga. Bidragssytemen ska ses över och det handlar delvis om att belöna istället för att bestraffa. Men viktogaste är att det handlar det om att vi är övertygade om att en jämställd idrott ger en bättre idrott, säger Björn Eriksson.

Se Jenny Svender berätta om varför idrotten behöver öka takten i jämställdhetsarbetet:

Sport | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login