Kraftvärmeverket ska mer än halvera utsläppen

By on 4 oktober, 2021

Till 2023 ska kraftvärmeverket på Björkborn i Karlskoga mer än halverat de fossila koldioxidutsläppen, en rad åtgärder är planerade och arbetet är redan igång.

Den största förändringen är utfasning av torv som bränsle. Torv har använts sedan anläggningen byggdes 1985 men den ersätts nu av andra förnybara bränslen som till exempel träflis från lokala leverantörer.

– Kraftvärmeverket står för den största delen av Karlskoga Energi & Miljös CO2-utsläpp och vi har under många år tagit kliv för att förbättra värdena. Genom att byta ut torven, som sedan ett antal år tillbaka klassas som fossil, gör vi ett stort klimatsprång, säger Peter Jarl, marknads- och kommunikationschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Anpassningar av anläggningen

Utfasningen av torv kommer att ske successivt under kommande år och den ska vara helt borta från bränslemixen under hösten 2022. Omställningen kräver anpassningar av anläggningen och arbetet är redan igång.

– Idag är pannorna anpassade för eldning med torv som tillför bland annat svavel vilket behövs i processen. När förutsättningarna ändras behöver vi hitta rätt med den nya bränslemixen och vi arbetar med simuleringar tillsammans med pannleverantören, berättar Lars Haglund, kraftvärmechef på Karlskoga Energi & Miljö.

Omställningen är igång

På kraftvärmeverket har det genom åren arbetats kontinuerligt med att minska de fossila koldioxidutsläppen i processerna, bland annat har anläggningens oljepannor konverterats till bioolja.

Ett nästa steg i omställningen är att inleda en förstudie där möjligheterna att fånga in koldioxid från rökgaserna på anläggningen ska undersökas. Koldioxidinfångning erbjuder ett sätt att ta bort kvarvarande fossila utsläpp från förbränningsprocessen när alla andra åtgärder är genomförda.

– Vi tittar löpande på hur vi kan förbättra anläggningen ur ett miljöperspektiv. Alla åtgärder som vi gör på kraftvärmeverket går helt i linje med den hållbarhetsresa som vi som företag och hela samhället gör, säger Lars Haglund.

Örebro län | Karlskoga
Örebronyheter

Källa Karlskoga Energi & Miljö

You must be logged in to post a comment Login