Krama Örebros största träd

Av på 19 maj, 2021
Arkivbild

I Örebro kommun växer 10 000-tals träd längs gator, i parker och i skogsdungar. Vi njuter ofta av skuggan under ett träd en varm sommardag eller som regnskydd när ett oväder blåser in över oss. Träd är viktiga då de hjälper oss motverka stress, är viktiga för den biologiska mångfalden samt bidrar med många nyttor så som minskad belastning på dagvattensystem och luftrening. För att uppmärksamma stadens viktiga träd genomför Örebro kommun nu en tävling där det gäller att hitta det största trädet av olika arter.

– Vi har tagit in ett digitalt underlag över tätorternas träd, vilket är det första kunskapsunderlaget som kan redovisa alla träd över fem meters höjd inom ett större område. Dock saknas information om vilken art respektive träd är och även sena förändringar som att ett träd kan ha avverkats under senare år. Alla som vill kan nu hjälpa oss i arbetet med en mer hållbar samhällsplanering genom att exempelvis artbestämma träd och radera träd som inte längre står kvar, berättar kommunekolog Erik Göthlin.

Grönska gör stadsmiljöer mer attraktiva och särskilt träd är viktiga för hur vi upplever gator, torg och parker i staden. Träd är viktiga på många sätt och bidrar till en bättre och bestående stadsmiljö genom olika naturnyttor eller ekosystemtjänster. Stora och gamla träd är extra värdefulla och har ofta ett särskilt socialt värde. För en mer hållbar stadsplanering tas hänsyn till dessa viktiga funktioner.

Krama ett träd och delta i tävlingen

Örebro kommun vill nu uppmuntra alla att redigera träd i kommunens nya verktyg för att bidra till ökad kunskap om stadens träd. För att inviga det nya verktyget hålls nu en tävling där det gäller att hitta största trädet eller att registrera flest träd.

– Nu i pandemitider när vi inte får krama om våra nära och kära passar det bra att istället gå ut i naturen och krama träd! Samtidigt kan man göra nytta genom att rapportera träden via verktyget Stadstrad.se. Många månar om träden i sin närhet och vi vill med denna tävling lyfta trädens värde och de nya sätten för allmänheten att kommunicera med bland annat kommunen om träd, fortsätter Erik Göthlin.

Tävlingen pågår mellan 19 maj till och med 27 juni. För att delta kramar du ett träd och mäter då även omkretsen 1,3 meter från marken. Är trädet väldigt grovt kan man göra en markering och mäta flera gånger. Registrera ditt svar via Stadstrad.se för att vara med i tävlingen. All information om tävlingen finns på orebro.se/kramaetttrad.

Nöje | Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in