Kraven vi ställer på vårt framtida hem

By on 19 augusti, 2022
Foto: Elfa

Bra ytor för förvaring, stort kök och tillgång till garage. De är de viktigaste kraven vi ställer på vårt framtida boende. Däremot är hemmaspa och gym något som få prioriterar. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av förvaringsföretaget Elfa.

En ny undersökning som förvaringsföretaget Elfa har utfört visar att de allra flesta, 62 procent, ställer krav på bra ytor för förvaring till det framtida boendet. På andraplats kräver 6 av 10 (60 %) även ett stort kök som ska kunna användas som hemmets mötesplats. Att också ha tillgång till garage verkar vara ett krav för många, något som hela 42 procent svarat. Däremot vill endast 6 procent ha ett hemmaspa.

– Eftersom vi bor allt trängre har bra förvaringsutrymmen blivit viktigare för att kunna skapa ett trivsamt hem. Det är dock inte bara bra ytor för förvaring som är viktigt utan förvaringslösningar som är effektiva, så mer utrymme kan frigöras till annat, kommenterar Christine Dalman, Förvaringsexpert på Elfa.

Bland generationerna skiljer sig kraven för det framtida boendet inte mycket, men en större andel av Millennials (37%) efterfrågar trots allt ett hemmakontor. Något som kan tänkas vara ett resultat från de gångna pandemiåren och hemarbete. 28 procent av Boomers kräver ett ”smart hem”, det vill säga ett digitalt uppkopplat boende. Motsvarande siffra för de yngre generationerna, Generation Z och Millennials, är 13 procent respektive 16 procent.

– När arbeten och kontor flyttar in, det lagas mer avancerade maträtter och odlas mer eget hemma så knyter vi an mer till boendet. Det innebär också att våra hem kommer att fylla fler roller. Ett rum ska kunna fungera för olika ändamål istället för att vara ett uttalat vardagsrum, säger arkitekten och inredningsarkitekten Mia Erlandsson på White Arkitekter.

Behovet av större yta och fler rum i hemmet inom fem år är generellt stor, men störst är den bland de yngre generationerna, Millennials och Generation Z. 65 procent respektive 61 procent hos dessa generationer skulle prioritera fler rum än idag om de skulle flytta. Motsvarande siffror fast gällande prioritering av större yta är 67 respektive 64 procent.

Äldre generationer, Boomers och Generation X, är nöjda med storleksytan som de har idag, något som 71 procent av vardera generationen svarar. Hälften av alla Boomers (50%) prioriterar däremot färre rum än idag vid en flytt, något som också en 1 av 4 hos Generation X (25%) gör.

Elfa listar här 3 viktiga förvaringsknep för olika behov och önskemål:

  • Utnyttja höjden och ”döda” ytor – många av oss har ytor som går att nyttja trots att det i första anblick inte verkar så. Det kan vara bakom gardinen, under trappan, på dörren. Låt kreativiteten styra!
  • Sätt i rutin att rensa, sortera och organisera – inte bara när det är dags att flytta utan minst en gång per år, till exempel i samband med säsongskiften. Förutom att hemmet hålls snyggt och rent så är det snällare mot miljön att skänka, sälja eller återvinna.
  • Använd flexibla lösningar som funkar för olika sorters ändamål – oavsett om det är skrivbordet, hyllor, eller smarta krokar finns möjligheten att välja det som fungerar för flera syften och därmed sparar plats.

Om generationerna

En uppdelning av dagens generationer har gjorts på följande vis: Generation Z (1997-2015), Millennials (1981-1996), Generation X (1965-1980) och Baby Boomers (1946-1964).

Mer från undersökningen:

Fråga: Vilka krav ställer du på ditt framtida boende?

 

 

Total

Man

Kvinna

16-25 år Generation Z

26-41 år Millennials

42-57 år Generation X

58-76 år Boomers

Hemmakontor

27%

28%

26%

31%

37%

25%

15%

Bra ytor för förvaring

62%

55%

69%

67%

63%

63%

56%

Plats för gym/träning

14%

14%

14%

16%

17%

15%

6%

Garage

42%

47%

36%

25%

45%

44%

51%

Hobbyrum

23%

30%

17%

25%

26%

25%

17%

Hemmaspa

6%

8%

5%

3%

8%

9%

4%

Stort kök som är hemmets mötesplats

60%

55%

64%

61%

59%

64%

56%

Matrum/matsal

24%

26%

22%

25%

25%

27%

21%

Smarta hemmet (digitalt uppkopplat hem)

20%

25%

15%

13%

16%

24%

28%

Annat

9%

6%

12%

8%

11%

10%

8%

Vet ej

6%

7%

6%

5%

6%

6%

9%

Fråga: Hur ser ditt behov av bostad ut på fem års sikt?

 

Total

Man

Kvinna

16-25 år Generation Z

26-41 år Millennials

42-57 år Generation X

58-76 år Boomers

Större yta/bostad

31%

27%

36%

58%

51%

12%

3%

Mindre yta/bostad

13%

13%

12%

12%

4%

13%

23%

Lika/bra som det är idag

53%

58%

48%

26%

43%

71%

71%

Vet ej

3%

2%

4%

4%

2%

3%

3%

Fråga: Om du skulle flytta, hur många flyttkartonger av ditt bohag (ej möbler) skulle du kunna tänka dig göra dig av med? (Försök uppskatta hur mycket du skulle göra dig av med och då som ryms i antal flyttkartonger)

 

Total

Man

Kvinna

16-25 år Generation Z

26-41 år Millennials

42-57 år Generation X

58-76 år Boomers

1 st

6%

5%

7%

14%

5%

4%

2%

2 st

10%

8%

12%

23%

10%

6%

3%

3 st

11%

10%

12%

18%

15%

5%

5%

4 st

9%

9%

9%

8%

15%

8%

6%

5 st

14%

13%

15%

9%

19%

14%

14%

6 st

4%

4%

5%

3%

5%

5%

5%

7 st

3%

3%

2%

1%

3%

2%

3%

8 st

3%

4%

3%

0%

3%

7%

3%

9 st

1%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

10 st

11%

11%

11%

2%

7%

16%

18%

Mer än 10 st

13%

14%

11%

2%

6%

19%

24%

Ingenting/skulle inte göra mig av med något.

15%

18%

12%

19%

12%

14%

16%

1-5 st (summering)

50%

46%

55%

72%

64%

36%

30%

1-10 st (summering)

72%

68%

77%

78%

82%

68%

60%

Fråga: Om du skulle flytta, vad av följande skulle du prioritera?

 

Total

Man

Kvinna

16-25 år Generation Z

26-41 år Millennials

42-57 år Generation X

58-76 år Boomers

Fler rum än idag

40%

36%

45%

61%

65%

28%

6%

Lika många rum som nu

28%

31%

24%

20%

25%

35%

32%

Färre rum än idag

23%

24%

22%

13%

6%

25%

50%

Vet ej

9%

9%

8%

6%

4%

12%

13%

Fråga: Om du skulle flytta, vad av följande skulle du prioritera?

 

Total

Man

Kvinna

16-25 år Generation Z

26-41 år Millennials

42-57 år Generation X

58-76 år Boomers

Mer förvaring än idag

43%

38%

48%

60%

60%

35%

17%

Lika förvaring som idag

40%

40%

39%

29%

33%

47%

49%

Mindre förvaring än idag

10%

12%

7%

5%

3%

7%

24%

Vet ej

8%

9%

6%

6%

4%

11%

10%

Fråga: Om du skulle flytta, vad av följande skulle du prioritera?

 

Total

Man

Kvinna

16-25 år Generation Z

26-41 år Millennials

42-57 år Generation X

58-76 år Boomers

Mer bostadsyta än idag

43%

38%

48%

64%

67%

29%

9%

Lika bostadsyta som idag

28%

31%

25%

19%

25%

37%

31%

Mindre bostadsyta än idag

23%

25%

21%

11%

6%

24%

51%

Vet ej

6%

6%

6%

5%

2%

9%

8%

Om undersökningen

*Undersökning som genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 11-16 mars 2022. Totalt intervjuades 1303 personer i åldern 16-76 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Elfa

You must be logged in to post a comment Login