Kreditrisken avgörs av redovisningskvaliteten.

Av på 27 februari, 2013

Kreditupplysningsföretaget UCs statistik visar att kreditrisken är högre i nystartade bolag som valt att inte använda sig av revisor. Samtidigt framgår av samma undersökning att kreditrisken är lägre i äldre bolag som valt bort revision, och att den allra lägsta kreditrisken finns bland företag som anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult som kan lämna Bokslutsrapport.

Att företag kan avstå revision har varit möjligt i Sverige sedan november 2010 och många företag har utnyttjat det för att spara pengar. Men reformens möjligheter till förenkling bör i första hand utgå från företagets behov, och inte enbart baseras på att spara pengar.

– De företag som har möjlighet att avstå revision måste ha klart för sig att det är revisionen, det vill säga granskningen av redovisningen som man avstår. Redovisningen ska i alla lägen hanteras enligt gällande lagar, oavsett om företaget har revisionsgranskning eller inte. Alla företag har nytta av en hög kvalitet på sin redovisning och det är därför viktigt att klargöra att det finns fler alternativ än revision. Istället för att rätta felen i efterhand via revision är det bättre att redovisningen blir rätt från början, säger Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör på Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

– Om en företagare väljer bort revisionen och sköter redovisningen själv utan att ha kunskap om gällande lagar och om hur deklarationer och andra uppgifter till Skatteverket ska hanteras, finns stor risk för felaktigheter. Det är en helt annan sak om företagaren väljer bort revision och anlitar en redovisningskonsult som har den kompetens som krävs för att göra rätt från början. Dessutom är redovisningskonsulten en löpande professionell och erfaren rådgivare till företagen, vilket sannolikt är en av de viktigaste faktorerna för att undvika felaktiga beslut som kan leda till ekonomiska problem. Det är därför inte särskilt förvånande att undersökningen visar att kreditrisken är lägst just för de företag som arbetar löpande med en Auktoriserad Redovisningskonsult, avslutar Fredrik Dahlberg.

Det framgår även av UCs hemsida att kvaliteten har försämrats på boksluten som lämnas in av de företag som valt bort revisor och som inte använder sig av en Auktoriserad Redovisningskonsult för att utfärda Bokslutsrapport.

Det finns idag drygt 8 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter runt om i landet, som arbetar med redovisning och ekonomisk rådgivning åt en betydande andel av Sveriges företag. Redovisningskonsulten är delaktig i företagarens ekonomiska vardag och har god inblick i kundföretagens verksamhet. Det är ofta en redovisningskonsult som tar fram beslutsunderlag till ledning och kreditgivare. Dessutom kan en Auktoriserad Redovisningskonsult skriva en Bokslutsrapport, som är företagets kvalitetskvitto på att redovisningen utförts i enlighet med, Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in