Krigsoro sänker det svenska nyföretagandet

By on 5 april, 2022

Under årets första månad ökade antalet nya företag med 14,5 procent jämfört med samma period i fjol. Sedan föll nyföretagandet markant i februari med 6,3 procent och i mars med 4,7 procent, jämfört med 2021. Nedgången beror sannolikt på oro kopplat till Rysslands invasion av Ukraina.

Det visar ny statistik från Bolagsverket som Visma Spcs har sammanställt.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. För att trygga sysselsättningen och välfärden måste beslutsfattare ta oron för stigande energipriser och räntehöjningar på allvar och arbeta för att fler vågar starta egna företag, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Året inleddes med en positiv utveckling under januari. Då registrerades 7 294 nya företag i Sverige, enligt Bolagsverkets statistik som Visma har analyserat. Det innebär en ökning med 14,5 procent jämfört med motsvarande period i fjol, då 6 368 registreringar gjordes.

I februari bröts sedan den positiva utvecklingen och nyföretagandet stannade upp rejält – 7 357 företag startades, jämfört med 7 853 företag i februari 2021. Totalt registrerades 22 173 nya företag i Sverige under årets första kvartal, vilket gör att nyföretagande faller tillbaka till samma nivå som motsvarande period förra året.

Sannolikt är orsaken den oro som kriget i Ukraina har lett till, med stigande kostnader och fallande efterfrågan för många av landets företag.

– Det är skarpt läge för många små företag i Sverige just nu. Småföretagen är landets ryggrad och en förutsättning för att svensk ekonomi ska fortsätta att vara stark – nu måste regeringen ta till extraordinära åtgärder för att stötta dem, säger Boo Gunnarson.

Nyföretagandet minskar i 8 av 21 län under första kvartalet. Störst är minskningen på Gotland, där antalet registreringar av nya företag var 32 procent lägre under årets första kvartal jämfört med motsvarande period i fjol. Därefter följer Jönköpings län med 14 procents nedgång samt Östergötland med minus 11 procent. Landets starkaste nyföretagande uppvisar Blekinge, med en ökning på 23 procent.

I Sverige finns omkring en miljon företag registrerade hos Bolagsverket, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda. Samtidigt visar en Sifoundersökning att så många som var tredje svensk, 33 procent, drömmer om att bli egen företagare.

Sverige
Örebronyheter

Källa Visma

You must be logged in to post a comment Login