Kristofer Nilsson Örebro Universitet en av åtta forskare som får dela på 50 miljoner

Av på 26 november, 2021
Kristofer Nilsson, Örebro universitet undersöker om kärlvidgande läkemedel.

Varje år delar Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, ut pengar i form av anslag till lovande medicinska forskare. SSMF:s Stora Anslag är en en attraktiv forskningsfinansiering som gör det möjligt att driva ett självständigt vetenskapligt projekt i fyra år.

Det är hård konkurrens om anslaget. Totalt var det 153 medicinska forskare som sökte SSMF:s Stora Anslag 2021. Bland dem väljs de åtta främsta ut.

Det är SSMF:s granskningsnämnd som ansvarar för urvalsprocessen och efter deras noggranna bedömning stod det klart vilka som skulle få dela på det totala anslagsbeloppet på drygt 50 miljoner kronor.  

Här presenterar vi nu stolt de åtta forskare som fått SSMF:s Stora Anslag 2021, de påbörjar sina projekt 2022:

1. Ana Luis, Göteborgs universitet.

Förändringar i tarmflorans sammansättning har kopplats till kroniska inflammatoriska sjukdomar och fetma. Projektets mål är att förstå hur bakterier samverkar och hur viktiga komponenter i det slemlager som täcker den friska tarmen kan påverkas.

…………….

2. Axel Hyrenius Wittsten, Lunds universitet. 

Målet med projektet är att förbättra immuncellers förmåga att bekämpa solida tumörer genom nya syntetiska nätverk och med riktade lokala behandlingar i den sjuka vävnaden.

…………….

3. Ernesto Sparrelid, Karolinska Institutet.

Upptäcka mål för nya behandlingsmetoder och individualisera vården för patienter med kronisk leversjukdom och gallvägscancer genom att kartlägga immunsystemet i människans gallgångar.

…………….

4. Ka-Wei Tang, Göteborgs universitet.

I projektet kommer en ny modell för genuttryck hos viruset EBV i cancer användas för att analysera data från virusinfekterad patientvävnad. Upptäckterna kommer att ge inblick i hur virus kan orsaka cancer.

…………….

5. Kristofer Nilsson, Örebro universitet.

Undersöka om ett kärlvidgande läkemedel som vi har utvecklat kan användas för att med större precision behandla organ och vävnad i kroppen som behöver en ökad blodtillförsel.

…………….

6. Linda Bojmar, Linköpings universitet.

I studien ska biomarkör- och behandlingspotential av den pre-metastatiska levern hos pankreascancerpatienter undersökas för att sedan kopplas till hur cancern sprids hos patienterna. Förhoppningen är att kunna använda resultaten för att identifiera nya behandlingsmål.

…………….

7. Laurence Picton, Karolinska Institutet.

Undersöka funktioner hos molekyler i nervceller i ryggmärgen som ger oss signaler om våra kroppars position och rörelse. När denna signalering inte fungerar kan den ge upphov till allvarliga problem med motorik, samt onormal utveckling av kroppen.

…………….

8. Susanna Brauner, Karolinska Institutet.

Myastenia gravis är en autoimmun sjukdom som påverkar muskelfunktionen. Målet med studien är att genom detaljerade immunologiska studier identifiera läkemedel med god effekt, finna nya och användbara biomarkörer för svår sjukdom samt öka förståelsen för de bakomliggande sjukdomsmekanismerna.

Örebro | Örebro Universitet
Örebronyheter

Källa Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in