Kritik mot motionsprocessen i Örebro

By on 2 augusti, 2022
Arkivbild

I Örebro kommun finns ett 50-tal obehandlade motioner som legat i över ett år. Sverigedemokraterna anser att detta är ett för stort antal, samt vänder sig mot hur dessa motioner redovisas i kommunen.

– Det är ett problem att vi har ett stort antal obehandlade motioner, säger John Johansson (S) till SVT, samtidigt som han motsätter sig att redovisningen ska vara felaktig.

Enligt kommunallagen rekomenderas att motioner bereds så att kommunfullmäktige kan fatta beslut om förslagen inom ett år.

Motioner som inte har beretts inom tidsspannet ska kommunstyrelsen redovisa för kommunfullmäktige. SD i Örebro kommun anser inte att detta sker på rätt sätt. Därför har Sverigerdemokraterna gjort en anmälan till förvaltningsrätten.

Anmälan till förvaltningsrätten

SD menar att anmälningarna till kommunfullmäktige inte görs på rätt sätt. Helena Ståhl (SD) tycker att informationen om anledningen till att beredningen inte är avslutar kan ifrågasättas, hon anser också att man inte ger besked om beredningen skall fortsätta eller inte. Det är därför partiet anmält redovisningen.

– Vi beslutar inte det som ska beslutas om enligt lagen och därför vill vi att förvaltningsrätten ska kolla på det här, säger Helena Ståhl (SD) till SVT.

Kommunstyrelsens ordförande John Johansson (S) tycker dock att redovisningen sker på ett korrekt sätt, samt att tillvägagångssättet stöds av jurister.

– Vi har gått på kommunjuristernas bedömning, sen får vi se vad förvaltningsrätten tycker. Jag är rätt så trygg med det, jag litar mer på den bedömningen än Sverigedemokraternas, säger John Johansson till SVT.

SD tycker också att det är för många oberedda motioner, i dagsläget ett 50-tal, man anser också att det bromsar demokratiprocessen.

Politik | Örebro
Örebronyheter

Källa: SVT

You must be logged in to post a comment Login