KTH utvecklar testmetod för Covid-19

By on 25 mars, 2020

Forskare på KTH har inlett utvecklingen av en effektiv så kallat serologisk metod för att säkerställa om individer haft sjukdomen Covid-19. Bra tester av den här typen ger ett säkrare beslutsunderlag för att avgöra vilka personer som kan återgå till arbetet utan att föra smitta vidare, vilket är av särskild vikt för personer som arbetar inom sjuk- och äldrevård.

En viktig komponent i arbetet med att kontrollera spridningen av Coronaviruset är att ta fram diagnostiska metoder för att bestämma om en person redan haft sjukdomen. Detta blir särskilt viktigt eftersom många individer bara får lätta förkylningssymptom, eller inga symptom alls.

Då många av de som insjuknat inte heller har diagnostiserats under det akuta sjukdomsförloppet, så kommer det att uppstå oklarheter om en person redan har varit smittad och därmed med stor sannolikhet har skydd – helt eller delvis – mot att bli smittad igen av samma virustyp.

– Jag är mycket tacksam för att Region Stockholm och KTH genom sitt snabba beslut om finansiering har möjliggjort att vi kan avsätta resurser för att snabbt komma igång med detta viktiga arbete, säger Sophia Hober, professor vid KTH och projektledare för arbetet.

Testet fungerar så att analysen av en liten droppe blod räcker för det ska vara möjligt att avgöra om en person har varit smittad av viruset eller ej. Analyserna kommer även att skapa en större förståelse för sjukdomsförloppet.

– Vi kommer att använda oss av unika så kallade array-baserade teknologier som utvecklats på KTH och SciLifeLab under många år och dessa kommer nu att anpassas för storskalig analys av smittade individers immunsvar mot detta virus, säger Peter Nilsson, professor på KTH och SciLifeLab.

Han är den som kommer att leda arbetet med att utveckla själva analysmetoden. Projektet kommer att använda den plattform för proteinproduktion som utvecklats inom ramen för Human Protein Atlas för att nu istället generera ett stort antal av Coronavirusets proteiner och varianter av dessa. Dessa proteiner kommer sedan att nyttjas för att snabbt analysera om det finns antikroppar mot det nya viruset (SARS-CoV-2) i blodet från de provtagna individerna.

– Det är fantastiskt att vi kan starta detta komplicerade projekt så här fort. Det finns många med mycket stor vilja att hjälpa samhället att komma på fötter igen. Jag tror att det kommer att ha stor betydelse för både samhället i stort och även för den mentala hälsan hos många individer om man får veta om man redan har haft sjukdomen, säger My Hedhammar, professor på KTH.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa KTH

You must be logged in to post a comment Login