Kulturen i Lindesbergs kommun kommer stärkas genom ett arv

By on 10 juni, 2021
Kristina Öster, Kultur- och fritidschef i Lindesbergs kommun.

Det är andra gången på 5 år som en privatperson testamenterar pengar, öronmärkta till kultur. Vi är mycket tacksamma.

Kommunen har fått ett arv från Kjell Andreassons dödsbo. I testamentet står det att en stiftelse ska upprättas och att avkastningen från fonden ska användas till kulturella aktiviteter med speciell inriktning på Guldsmedshyttan och Storå området. Den juridiska personen för stiftelsen är kulturchefen i Lindesbergs kommun och denna ska ensam ansvara för vad stiftelsen årligen ska satsa på.

 – Vi är jätteglada över att ha fått en sån här stor gåva. Det är mycket generöst av Kjell Andreasson att testamentera till kommunen. Under det senaste året har det varit tydligt hur mycket kulturen betyder för oss människor, den ger oss större mening i våra liv. Det här arvet kommer att göra skillnad i Guldsmedshyttan och Storå. Under hösten kommer vi arbeta praktiskt med organisationen kring stiftelsen och vi hoppas att vi kan börja använda medlen under 2022, säger Kristina Öster, Kultur- och fritidschef i Lindesbergs kommun.

Tillväxtförvaltningen ser positivt på detta testamente och arbetar förberedande inför att kunna upprätta denna stiftelse och framöver kunna investera den årliga avkastningen till riktade kulturella insatser i aktuellt område. Förvaltningschefen har beslutat bilda en mindre referensgrupp bestående av tillväxtnämndens ordförande och tillväxtförvaltningens förvaltningschef i arbetet med stiftelsen.

I testamentet står det att stiftelsen ska få sitt namn efter donatorn och hans föräldrar, det blir Sigvard, Eva och Kjell Andreassons stiftelse. Förvaltningen av stiftelsens medel skall skötas av Bergslagens Sparbank och revideras av Lindesbergs kommuns revisorer.

Kultur | Lindesbergs kommun
Örebronyheter

Källa Lindesbergs kommun

You must be logged in to post a comment Login