Kulturföreningar i Lindesberg positiva till allaktivitetshus i Stadsskogsskolan

By on 7 juni, 2022

Flera kulturföreningar i Lindesberg är positiva till förslaget att skapa ett allaktivitetshus i delar av Stadsskogsskolan – dels för att få lokaler till den egna verksamheten, dels för att bredda sig genom samarbeten med andra verksamheter. ”Det är ytterst viktigt i ett demokratiskt samhälle att alla lokala föreningar får möjlighet att utvecklas – inte bara idrottsföreningarna”, skriver en förening.

Först en bakgrund till turerna kring föreningslokaler i Lindesbergs kommun:

● Lindesbergs kommun kommer att avveckla Sandströms i Lindesberg som förenings- och fritidslokal och verksamheterna som ryms där kommer att erbjudas andra lokaler. Totalt berörs nio föreningar som hyr lokaler i fastigheten (däribland Lindesbergs Fotoklubb och Linde Bergslags Släktforskarförening) samt ett 10-tal föreningar som hyr motionshallen i Sandström. 

● Det blir inget Föreningarnas Hus i LIBO:s gamla kontorslokaler på Banvägen 28 i Lindesberg. Tillväxtnämnden avslår medborgarförslaget från sju föreningar och 23 privatpersoner bland annat med motiveringen: ”Frågan om ett föreningarnas hus är en komplex fråga”.

● Skapa ett allaktivitetshus i delar av Stadsskogsskolan och bjud in föreningslivet att vara delaktiga i ombyggnationen av skolan. Det föreslås i en motion till kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun som tisdag 7 juni kommer att anta en ny detaljplan för att möjliggöra bostäder och föreningsverksamheter inom den tidigare skolbyggnaden.

● Pensionärsorganisationerna i Lindesbergs kommun vill vara delaktiga i planeringen för ombyggnationen av Stadsskogsskolan. Önskemålet delges Samhällsbyggnad Bergslagen och Lindesbergsbostäder AB, enligt Kommunala pensionärsrådet 2022-03-24. Läs mer i protokollet >>

● En arbetsgrupp i Lindesbergs kommun jobbar sedan årsskiftet med att ta fram en långsiktig och hållbar lösning för hur kommunen kan använda de uthyrbara lokalerna och utemiljön på Lindbackaskolan på bästa sätt utanför skoltid. ”Vi ser gärna att denna plats blir en kreativ och trevlig mötesplats för många målgrupper”, meddelar arbetsgruppen som jobbar med detta uppdrag under våren.

Vad tycker kulturföreningarna om ett allaktivitetshus i delar av Stadsskogsskolan?

LindeKultur har frågat sex kulturföreningar i Lindesberg vad de tycker om förslaget att skapa ett allaktivitetshus i delar av Stadsskogsskolan – dels Lindesbergs Fotoklubb och Linde Bergslags Släktforskarförening som idag har lokaler i Sandströms; dels Manskören Harmoni, Lindesbergs Hembygdsförening, Lindesbergs Konstförening och Bergslagens Spektakelteater som har andra lokaler för sina verksamheter.

1: Skulle din förening vara intresserade av lokaler – i så fall vilken för vilka verksamheter?

● Lindesbergs Fotoklubb genom Gunnar Nilsson: ”Absolut, lämplig lokal för bildvisning samt en lokal där vi kan härbärgera våra saker.”

● Linde Bergslags Släktforskarförening genom Göran Jansson: ”Ja, vi är intresserade av lokaler för vår kursverksamhet, föreläsningar, styrelsemöten och medlemmars forskning (nuvarande torsdagsöppet). Vi önskar en lokal där vi kan ha våra datorer, vårt ”bibliotek” och våra utbytestidningar. Lokalen måste vara tillgänglig såväl dag- som kvällstid. Det skall vara möjligt att ordna fika i lokalen.

● Manskören Harmoni genom Roland Hellsing: ”Ja, körövning och kanske någon form av konsert”

● Lindesbergs Hembygdsförening genom Göran Karlsson: ”Vår inställning är som tidigare att Lindesbergs Hembygdsförening redan har en föreningslokal med väldigt bra läge och en välvillig hyresvärd. För tillfället ser vi alltså ingen anledning av byta till en lokal på Stadsskogen. Däremot tycker vi, liksom tidigare, att det är angeläget att Lindesbergs kommun ser till så att föreningslivet får tillgång till ändamålsenliga möteslokaler där föreningarnas verksamhet kan inrymmas. Detta är ytterst viktigt i ett demokratiskt samhälle att alla lokala föreningar får möjlighet att utvecklas, inte bara idrottsföreningarna.”

● Lindesbergs Konstförening genom Rainer Hickisch: ”Vår förening har inget behov av fast möteslokal, men kan tänkas nyttja lokaler tillfälligt. Vår huvudsakliga verksamheten är utställningsverksamheten i Konstrummet på Lindesbergs Stadsbiblioteket.

● Bergslagens Spektakelteater genom Stefan Jansson: ”Vi huserar i nuläget i ABF:s lokaler på Smedjegatan men ABF lämnar lokalerna i höst. Vi behöver lokaler att repa i, tom lokal med stor golvyta, där det även finns stolar vi kan använda. I anslutning kring dessa förråd för kostym och rekvisita.”

2: Vilka verksamheter skulle din förening kunna erbjuda för andra intresserade i olika åldrar under dag- respektive kvällstid?

● Lindesbergs Fotoklubb: ”Under kvällstid, förutom föreningsverksamheten, bildvisningar och kunskap kring fototeknik.”

● Linde Bergslags Släktforskarförening: ”Vi kan erbjuda kurser, föreläsningar, släktforskarhjälp, DNA-cafe mm”

● Bergslagens Spektakelteater: ”Vi bedriver teaterverksamhet för barn-ungdomar och vuxna på kvällstid. Vi har två repetitionspass om två timmar per vecka. Att nå unga eller andra som vill vara med i teaterproduktioner gäller över huvud taget för vår förenings verksamhet och kan erbjudas andra.”

3: Har du/din förening några andra förslag/idéer om ett allaktivitetshus på Stadsskogsskolan?

● Lindesbergs Fotoklubb: ”Det finns säkert synergier mellan olika typer av föreningar som kunde utvecklas i ett allaktivitetshus. Vi kan ha fotoutställningar och kanske locka fler medlemmar till klubben.”

● Linde Bergslags Släktforskarförening: ”Vi hade för ett antal år sedan ett samarbetsprojekt, i samband med Arkivens dag (tror jag), med Frimärksklubben och Fotoklubben som blev mycket lyckat. Om vi finns i, eller delar, lokaler med dessa och andra föreningar så skulle detta kunna ge andra möjligheter och verksamheter för oss alla. I ett ”Allaktivitetshus” finns samordningsmöjligheter i bl.a. kök, datornätverk, skrivare mm. Vår ekonomi är ju begränsad så hyran måste vara på en nivå som vi som förening klarar.”

● Manskören Harmoni: ”Idrottshallen borde kunna nyttjas för konserter”

● Lindesbergs Konstförening: ”Föreningslokaler behövs verkligen i Lindesberg! Aulan för föredrag, viss scenkonst och musik! Lokaler för skapande och föreningsmöten är viktiga. Vi stödjer således förslaget att skapa ett allaktivitetshus!”

● Bergslagens Spektakelteater: ”Allt beror ju på hyresnivåerna. Föreningar som vår stretar ju med att få ihop pengar till produktioner, har inga årliga föreningsbidrag och kommer inte att kunna betala hyra i någon större utsträckning.”

……………

Allaktivitetshuset Stadsskogen – möjligheterna arena för social hållbarhet


Då (1980-talet) var Stadsskogsskolan i Lindesberg ett skyltfönster för hållbar föreningsutveckling som väckte stort intresse: Konceptet presenterades på nationella konferenser och lockade många kommuner och förening att studiebesöka Lindesberg.

Nu (2020-talet) kan Stadsskogsskolan i Lindesberg bli ett skyltfönster för social hållbar utveckling som kan väcka lika stort nationellt intresse genom att vidareutveckla, bredda och anpassa konceptet till dagens utmaningar för ideella sektorns roll i en kommun.

Föreningslivet är en viktig del i ett fungerande samhälle. Vad vore Lindesberg utan idrottens, kulturens, naturens, folkbildningens och andra ideella föreningar och organisationer? Lindesbergs kommun har idag ett stort antal lokaler för utövande av föreningarnas verksamheter – men många föreningar saknar fasta lokaler för sina verksamheter.

Ett gemensamt allaktivitetshus skulle vara en plats för gränsöverskridande möten och gemensamma aktiviteter – mellan generationer (exempelvis barn och ungdom tillsammans med pensionärer), mellan olika intresseområden (exempelvis idrott och kultur) etcetera.

Ladda ned och ta del av förslaget: https://www.mynewsdesk.com/se/kulturstad_lindesberg/documents/allaktivitetshuset-stadsskogen-422998

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login