Kulturföretag växer i både stad och landsbygd

Av på 30 november, 2018

De kulturella och kreativa näringarna växer i hela Sverige, sektorns förädlingsvärde ökade med mer än 11 procent mellan 2010 och 2016. Den största ökningen skedde i Kronobergs, Gotlands och Uppsala län.

Det visar rapporten Kreametern Analys, som har tagits fram gemensamt av Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Kulturanalys, Kulturrådet och Statistiska Centralbyrån, SCB.

Kulturella och kreativa näringar rymmer företag inom scenkonst, design, film, mode, musik och dataspel med mera. Gemensamt för dem är att de är företag som använder kulturskapande eller andra kreativa processer som sin affärsidé eller råvara. Det kan också vara företag som bygger vidare på andras skapande; till exempel genom att erbjuda lösningar för distribution och handel. Företagens produktion bidrar även till kulturella och sociala värden samt en stärkt attraktionskraft för de platser och sammanhang där produktionen sker.

– Kulturella och kreativa näringar betyder mer för Sveriges näringsliv än vad vi hittills har insett. Det finns en efterfrågan på kulturell och kreativ kompetens, till exempel kunskap om humaniora och estetik, även i andra delar av näringslivet. Vi drar slutsatsen att det kan behövas åtgärder som säkrar den kompetensen i framtiden, säger Kristian Viidas, analyschef på Tillväxtverket.

Enligt rapporten Kreametern Analys håller strukturen inom kulturella och kreativa näringar på att omvandlas. Färre anställs och allt fler startar företag. De nystartade företagen är oftast soloföretag, det vill säga företag utan några anställda. Det kan finnas flera orsaker till förändringen.

Den så kallade gig-ekonomin med tillfälliga uppdrag syns inom de här näringarna. Ofta levereras slutprodukten till kund genom samarbete mellan flera små företag, inte sällan soloföretag.

– Resultaten i rapporten ger anledning till att fundera över om det finns behov av åtgärder som kan stärka utvecklingen i sektorn. Till exempel kan främjande och rådgivande organisationer överväga insatser för att stärka soloföretag, säger Kristian Viidas.

Fakta från Kreametern Analys:

  • Förädlingsvärdet (värdet av produktionen minus kostnader för inköp) av alla kulturella varor och tjänster som producerades i Sverige, ökade med 11,4 procent mellan 2010 och 2016.
  • Antalet företag i sektorn ökade med 15 000 på 6 år
  • Mer än 8 procent av samtliga företag i näringslivet (i genomsnitt per län) var företag i kulturella och kreativa näringar 2016.
  • Varuexporten ökade från 16 miljarder till nästan 21 miljarder, en starkare ökning än för näringslivet i genomsnitt
  • 231 000 personer i hela näringslivet är sysselsatta inom kulturella och kreativa områden vilket är över 5 procent av alla sysselsatta personer i Sverige.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in