Lokalt | Kulturmiljöinventering på orebro.se

Av på 26 januari, 2015

Nu publicerar Örebro kommun den första etappen av kulturmiljöinventeringen på webbkartan på sin webbplats. Den finns som ett skikt under rubriken Bygga och bo. På kartan kan man klicka på utmärkta adresser och läsa fakta om byggnaderna.

Här kan man få veta mer om staden och kommunen i allmänhet och om enskilda byggnader i synnerhet. Som ägare till ett av de inventerade husen kan man få information om vad som betraktas som värdefulla karaktärsdrag med krav på varsam hantering till exempel i bygglovsammanhang.

Bedömningarna av kulturvärden görs för att svara upp mot några av de krav på utformning av bebyggelsen som finns i plan- och bygglagen.

Först ut är Väster – Vasastaden och området närmast norr om Västra Nobelgatan. Området avgränsas av järnvägen, Svartån, Älvtomtagatan och Trängkårsvägen.

Under 2015 kommer materialet på kartan successivt att utökas. Centrala staden har delats in i fem områden som publiceras var för sig. Efter Väster står Norr på tur. I ytterstaden görs indelningen utifrån teman/bebyggelsetyper i stället för den geografiska indelningen.

Inventeringen har utförts under lång tid, i stadsdelen Väster gjordes den redan år 2005. Ändringar kommer att göras successivt.

Läs mer om kulturmiljöinventeringen >>

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in