Kulturnämnden bidrar till ett stärkt civilsamhälle

By on 12 juni, 2024
Arkivbild

Region Örebro läns kulturnämnd vill stärka civilsamhället och ger därför 200 000 kronor i stöd till civilsamhällsorganisationerna inom Partnerskapet för sociala innovationer, det beslutades vid gårdagens sammanträde.

– Genom att stärka föreningslivet och civilsamhället bidrar vi till att öka tilliten i samhället och säkerställa demokratin. Vi behöver alltid människor som engagerar sig i den här typen av frågor men när vår omvärld ser ut som den gör med inslag av antidemokratiska krafter blir det extra viktigt, ja, till och med avgörande, säger Frank Tholfsson (C), nytillträdd ordförande i kulturnämnden.

Finansieringen som Region Örebro län bidrar med ska användas till att samordna de cirka 40 organisationer från civilsamhället, och offentlig verksamhet som ingår i Partnerskapet för sociala innovationer.

– Region Örebro län hade under många år det koordinerande ansvaret för partnerskapet men förra året lämnade vi över ansvaret till föreningarna själva vilket gör civilsamhällets betydelsefulla roll i det regionala utvecklingsarbetet än tydligare, säger Jonas Sandström (S), vice ordförande i kulturnämnden.

– Att lämna tillbaka en del av ansvaret till civilsamhället, där det hör hemma, gör att vi kan fokusera på dialogen med länets kommuner för att stärka deras engagemang i nätverket och också koncentrera oss på erfarenhetsutbytet med andra nationella och internationella regioner, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login